Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Nowy wzór Informacji finansowej (art. 33 ustawy o ROD) już w programie DGCS PZD System

2021-12-21 11:44

Zgodnie z art. 33 ust. 3 i 4 ustawy o ROD oraz uchwałą KZ PZD nr 153/2017 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD przedstawianej corocznie działkowcom, zarządy ROD mają obowiązek udostępniania działkowcom, raz w roku, nie później niż do 1 lipca, informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD za poprzedni rok.

W związku z trudnościami na jakie napotkały ROD przy przygotowaniu tej informacji w 2021 roku jednostka krajowa PZD podjęła działania mające ten proces ułatwić:

1. Przygotowano nowy wzór Informacji finansowej, w którym:

  • został wprowadzony nowy układ graficzny Informacji
  • zostały połączone w jedną pozycję wpływy i wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz w zakresie terenu ogólnego (bowiem z art. 33 ust. 2 ustawy o ROD nie wynika obowiązek rozbicia tej pozycji na poszczególne media. Zostało to zrobione również pod możliwości programu DGCS)
     
  • zostały ujęte w jedną pozycję wpływy z dotacji na inwestycje i remonty, dotacji zewnętrznych, odszkodowań, odsetek (w pozycję „inne”) (bowiem z art. 33 ust. 2 ustawy o ROD nie wynika obowiązek rozbicia tej pozycji na poszczególne tytuły. Zostało to zrobione również pod możliwości programu DGCS)
     
  • umożliwiono na razie „ręczne” dopisanie do Informacji szczegółowych wpływów i wydatków w zakresie pozycji „zarządzanie ROD” oraz „inne”. Przykładowo, w ROD, gdzie działkowcy chcieliby posiadać informację co do wpływów i wydatków w zakresie mediów na poszczególnych działkach (zużycia prądu, wody, wywozu śmieci) będzie można w Informacji również podać te dane.

2. Zaimportowano Informację finansową do programu DGCS PZD System i zintegrowano ją z odpowiednimi kontami w module finansowo – księgowym.

3. Opracowane zostaną wytyczne finansowe dla księgowych obsługujących ROD, określające m.in. zasady ujmowania wpływów i wydatków ROD na poszczególnych kontach oraz zostaną dokonane stosowne zmiany w programie DGCS PZD System.

Informacja finansowa już jest w programie. Automatycznie będzie ją można wygenerować z programu DGCS za 2022 r.

WAŻNE

ROD korzystające już z programu muszą skorzystać z instrukcji dodawania sprawozdania (załącznik).

Ogrodom, które dopiero zaczynają prace z programem, sprawozdanie wczyta się automatycznie.

MKP

 

PZD_instrukcja_dodania_sprawozdania.pdf

Facebook