Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Niebywale wysoki popyt na działki - analiza Okręgu

2020-07-06 12:20

Gorącym tematem wśród źródeł masowego przekazu, takich jak Internet, telewizja, czy radio stały się Rodzinne Ogrody Działkowe. Liczne wywiady z działkowcami, ekspertami, czy analitykami, a także artykuły dotyczące popytu na działki w ROD można zaobserwować każdego dnia.

Każde źródło ustala inny cel przekazu, jedni informują o zaletach posiadania prawa do działki w ROD, drudzy o rekordowym zainteresowaniu działkami, trzeci zaś ostrzegają przed inwestorami chcącymi wykupować działki w celach zarobkowych. Zauważalną wśród artykułów, czy wywiadów jest również kluczowa rola Polskiego Związku Działkowców w szerzeniu horyzontów ogrodnictwa działkowego w Polsce. Większość artykułów dotyczy ogrodów działkowych zrzeszonych w PZD, natomiast brak jest informacji o ogrodach działkowych stanowiących odrębne stowarzyszenia. Taka sytuacja przedstawia ogrom, a także rozpoznawalność Polskiego Związku Działkowców, gdyż ogrody działkowe, a także działki kojarzone są tylko i wyłącznie z działalnością Związku.

W ciągu ostatnich tygodni zauważalny stał się spektakularny wzrost zapotrzebowania na działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych zarówno na terenie dużych, czy średnich miast, jak i mniejszych miejscowości, bądź wsi.

Dzięki Google Trends porównać można zainteresowanie ogrodami za pomocą fraz wpisywanych w wyszukiwarkę na przestrzeni 12 miesięcy, które plasują się następująco:

 

Działka rekreacyjna:

Ogrody działkowe:

 

Powyższe badanie przedstawia kilkukrotnie wyższy popyt na działki w ROD na chwilę obecną w porównaniu do miesięcy przed majem 2020 roku.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż największy wzrost zainteresowania ogrodami działkowymi wystąpił w województwie Zachodnio – Pomorskim. W rankingu wzrostu zainteresowania województwo Kujawsko – Pomorskie znajduje się na 6 miejscu w kraju.

Na terenie Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD popyt na działki jest na niezmiennie bardzo wysokim poziomie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.

Toruń:

Powyższy wykres wskazuje, iż popyt na działki na terenie miasta Torunia jest bardzo wysoki. Jedynym przestojem w popycie były miesiące jesienne, co jest zwyczajnym zjawiskiem związanym z panującymi w tym czasie warunkami atmosferycznymi. Popyt na terenie Torunia jest równie wysoki przez resztę roku, co w ostatnich miesiącach.

 

Włocławek:

Analizując powyższy wykres stwierdzić można, iż na terenie Włocławka popyt na działki w ROD był na podobnym poziomie przez cały rok, z wyjątkami tendencji wzrostowej w miesiącach letnich, a także z początkiem pandemii wirusa COVID – 19.

 

Grudziądz:

Podobne do Włocławka zainteresowanie działkami ROD zaobserwować można w Grudziądzu, gdzie popyt na działki zwiększał się w miesiącach letnich, oraz z początkiem pandemii wirusa COVID – 19. Wyjątkową sytuacją w Grudziądzu jest znaczące zwiększenie popytu na działki w miesiącu grudniu, co jest rzadko spotykanym zjawiskiem w ogrodnictwie działkowym.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż popyt na działki ROD rośnie głównie na terenie dużych, średnich, czy małych miast. Powyższe podyktowane jest przeważającą ilością budownictwa wielorodzinnego tj. bloków, czy wieżowców, w których posiadacze mieszkań nie mają dostępu do własnego gruntu, czyli miejsca wypoczynku na łonie natury.

W związku z powyższym należy systematycznie dokonywać przeglądów środków masowego przekazu pod kątem prawidłowości przekazywanych informacji, zarówno dotyczących Polskiego Związku Działkowców, jak i samych ogrodów działkowych, bądź działek.

Za priorytetowe należy również uznać działania mające na celu zwiększenie powierzchni ogrodów działkowych, w tym zwiększenie ilości działek, poprzez pozyskiwanie nowych gruntów pod tworzenie nowych, bądź powiększanie istniejących ROD, aby możliwym było wyrównywanie szans wśród społeczności lokalnych i zapewnienie mieszkańcom oazy zieleni.

 

Opracowanie:

Oliwia Ciechomska – insp. ds. administracyjnych

 

 

 

 

Facebook