Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Nasz ogród coraz piękniejszy, chociaż...

2020-09-14 09:24
Nasz ogród coraz piękniejszy, chociaż... - Galeria 3

 W trosce o właściwe zagospodarowanie i estetykę działek oraz ogrodu  jako całości, komisaryczny zarząd ROD Zalesie we Włocławku dokonał komisyjnego przeglądu zgodności z obowiązującymi przepisami Regulaminu ROD. Lustracją objęto wszystkie działki i tereny ogólne ogrodu szczególną uwagę zwracając na właściwe zagospodarowanie działki, jej estetykę oraz ogólny wizerunek. Komisja zwracała również uwagę na dbałość o tereny przyległe do działki.      Zespół stwierdził iż generalnie w ciągu ostatnich lat ogród zmienił się  znacznie na korzyść. Ponad 80 % działek jest na bieżąco zadbanych i systematycznie modernizowanych nowymi nasadzeniami, ścieżkami czy też pergolami. Wiele działek modernizuje swoje altanki i stałe elementy zabudowy. Wśród tych działek około 20 % wyróżnia się szczególnie ze względu na ciekawy sposób zagospodarowania.dbałość o nasadzenia i wyposażenie działek w baseny, pergole itp. 
 
  W tym miejscu nie sposób pominąć wyjątkową działkę Państwa Bożeny i Adama Pierzchalskich Działka ta to niczym ogród japoński urzeka wzorcowym, ciekawym
zagospodarowaniem,stwarzającym wrażenie składanki komputerowej. Każde drzewko, krzew, trawnik rabata kwiatowa czy też alejka wygląda jak namalowana. Właściciele systematycznie pielęgnują wszystko co w ciągu wielu lat stworzyli. Jednocześnie unikają rozgłosu, nie chcą uczestniczyć w konkursach ogrodowych czy też organizowanych przez OZ PZD.W załączeniu na potwierdzenie powyższego fotki z ich działki.
 
        Niestety na 171 działek aż sześć nie przynosi chluby ogrodowi.O ile w czterech przypadkach jest szansa na w miarę szybką poprawę zagospodarowania o tyle w dwóch przypadkach stwierdzamy brak reakcji na wezwania do zmiany  czy też zrezygnowania z działki na rzecz nowego użytkownika.
       Na wniosek komisji zarząd ROD Zalesie postanowił:
- wyróżnić wzorowe działki dyplomami lub odznaką Za zasługi dla ROD,
- przeprowadzić rozmowy dopingujące kilkunastu użytkowników działek do usunięcia drobnych niedociągnięć,
- wystosować pisma ostrzegawcze z wyznaczeniem terminu do użytkowników działek wykazujących brak jakiejkolwiek dbałości o działki, zarośnięte zielskiem stwarzające wrażenie opuszczonych.
 
  Zgodnie z art.36 ust.1 ustawy o ROD dalsze uporczywe lekceważenie postanowień Regulaminu ROD stanowić będzie podstawę wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.
 
M.Piechocki - Prezes Zarządu ROD "Zalesie"
 
 
 
 
Facebook