Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Narady szkoleniowe dla zarządów rod w Toruniu.

2018-12-14 20:07
Narady szkoleniowe dla zarządów rod w Toruniu. - Galeria 3

W dniach 11 – 12 grudnia 2018 roku w siedzibie Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców odbyły się szkolenia dla zarządów rodzinnych ogrodów działkowych. Prowadzącymi szkolenia ze strony Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD w zagadnieniach statutowo – organizacyjnych był Prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski oraz zastępca dyrektora biura – p. Anna Bołądź, natomiast w dziedzinie finansów oraz księgowości główna księgowa Okręgu – p. Maria Dąbrowska.

Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:

 • Wyniki wyborów samorządowych z uwzględnieniem udziału i wyboru działkowców do samorządów lokalnych;
 • Kampania sprawozdawczo - wyborcza w 2019 roku;
 • Zmiany dotyczące elektronicznej formy rozliczania PIT-ów oraz zmiany terminów przekazywania dokumentów do Urzędów Skarbowych;
 • Korzyści płynące dla zarządów rod z powierzenia księgowości do Ośrodka Finansowo – Księgowego;
 • Prezentacja zalet programu komputerowego DGCS PZD System;
 • Zasady wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rod.
 • Skargi;
 • Wnioski wypływające z przeprowadzonych kontroli w rodzinnych ogrodach działkowych;
 • Regulamin ROD;
 • Kolegia prezesów – zadania;
 • Bezpieczeństwo w ROD, zamieszkiwanie;
 • Nowelizacja Ustawy „śmieciowej”;
 • Prognozy wyższych kosztów tytułem zużytej energii elektrycznej;
 • Odznaczenia w PZD – terminy wnoszenia wniosków oraz zasad przyznawania;

Każdemu z wyżej wymienionych punktów towarzyszyła ożywiona dyskusja. Narady szkoleniowe obejmujące wyłącznie temat kampanii sprawozdawczo-wyborczej w rodzinnych ogrodach działkowych, w małych grupach odbędą się w połowie stycznia 2019 roku. Wówczas to członkowie zarządów rod uczestniczący w naradach szkoleniowych będą pogłębiać wiedzę z zakresu organizacji i prowadzenia walnych zebrań z uwzględnieniem tematyki inwestycji w rod, rygoru stosowania zapisów RODO, itp.

 

Piotr Gadzikowski – prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD

 

 

 

 

Facebook