Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Narada szkoleniowa zarządów ROD miasta i rejonu Torunia.

2019-12-09 09:27

W dniu 3 grudnia 2019 r - jak co roku spotkali się przedstawiciele zarządów ROD z Torunia i okolic na szkoleniu podsumowującym cały rok działalności w organach ogrodowych. Tym razem szkolenie zorganizowano w sali konferencyjnej Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu. Uczestników przywitał Prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski, który poinformował zebranych o najważniejszych zagadnieniach, nad jakimi pracowała w ostatnim czasie Krajowa Rada i Krajowy Zarząd, w tym m.in. o wysokości partycypacji i składki członkowskiej na 2020 rok, a także zaapelował o zgłaszanie propozycji zmian do Statutu PZD. Następnie p. Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura Okręgu przedstawiła prezentację na temat prawa obowiązującego w Polskim Związku Działkowców i podstawowych zasad administrowania rodzinnym ogrodem działkowym. Omówione zostały m.in. przepisy dotyczące przenoszenia prawa do działki, wstępowania w prawa do działki po śmierci działkowca, wypowiadania umów dzierżawy działkowej, czy trybu nadawania i pozbawiania członkostwa w PZD. Przedstawione zostały wszelkie niezbędne wzory dokumentów dla zarządów ROD, wskazano niezbędne elementy uchwał oraz położono nacisk na najczęściej powtarzające się błędy i uchybienia zauważone podczas kontroli ROD. Następnie głos zabrała główna księgowa Okręgu – p. Maria Dąbrowska, która skupiła się na zasadach prowadzenia gospodarki finansowo – księgowej w ROD. Podkreśliła konieczność przenoszenia księgowości do Ośrodków Finansowo – Księgowych oraz korzystania z programu DGCS PZD System. Szkolenie okazało się bardzo cenne szczególnie dla nowych prezesów i sekretarzy ROD, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w zarządzaniu ogrodami działkowymi i gubią się w gąszczu przepisów związkowych. Jako pomoc merytoryczną przygotowano dla zarządów ROD wzory wszelkich dokumentów niezbędnych w codziennej pracy tych organów - w formie edytowalnej na płytach CD.

 

Opracowanie:

Mgr inż. Anna Bołądź – z-ca dyrektora biura OZ PZD

 

 

 

 

Facebook