Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl  Link do programu <KLIKNIJ>:

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Narada szkoleniowa zarządów ROD miasta Grudziądza.

2020-01-14 14:40

W dniu 8 stycznia 2020 r. odbyła się narada szkoleniowa dla przedstawicieli zarządów  ROD z Grudziądza i okolic. Uczestników, wśród których byli także członkowie Okręgowej Rady PZD - przywitał Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD p. Piotr Gadzikowski, który przedstawił zebranym zmiany dotyczące opłat ogrodowych obowiązujących w 2020 r. Następnie omówił wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli w ROD, kładąc szczególny nacisk na prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowo – księgowej i planowanie oraz realizację inwestycji w ROD. Po wstępie prezesa nastąpiła część szkoleniowa w formie prezentacji multimedialnej, którą przedstawiła p. Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura OZ PZD. Zawarto w niej obowiązujące w PZD przepisy prawne dotyczące m.in. zasad zawierania i wypowiadania umów dzierżawy działkowej, prowadzenia dokumentacji w ROD,  kompetencji organów ROD, czy zasad zwoływania walnych zebrań. Jednak najwięcej emocji wzbudził temat nowych zasad i opłat za wywóz śmieci z terenów ROD. W tej sprawie został zaproszony p. Adam Przyborski – kierownik Biura Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Grudziądza, który starał się wytłumaczyć zebranym regulacje zawarte w nowej uchwale Rady Miejskiej Grudziądza nr XX/170/19 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz. Nowe stawki opłat zostały ustalone zgodnie z wytycznymi zawartymi w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Spowodują one znaczny wzrost kosztów usuwania nieczystości z terenów ROD – co jest szczególnie związane z nałożeniem opłat za wywóz odpadów BIO, które dotychczas były odbierane za darmo w ramach opłaty ryczałtowej. Zebrani mieli wiele pytań i uwag, w każdym z poruszanych tematów, dlatego zaplanowano kolejne spotkania w małych grupach, aby dogłębnie poruszyć najważniejsze sprawy przed rozpoczęciem walnych zebrań w ROD.

 

Mgr inż. Anna Bołądź – z-ca dyr. biura OZ PZD

 

 

 

 

Facebook