Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Narada szkoleniowa skarbników i księgowych rod.

2017-12-04 21:35

01 grudnia 2017 roku w Świetlicy rodzinnego ogrodu działkowego „Elana” w Toruniu odbyła się narada szkoleniowa dla skarbników i księgowych rod z terenu miasta i rejonu Torunia. Narada szkoleniowa przygotowana została przez biuro Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, a przewodniczył jej Prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski wraz z Główną księgową OZ PZD – p. Marią Dąbrowską.

Szkolenie oparte było o prezentacje multimedialne, mające za zadanie pełniejsze dotarcie do słuchaczy. Do podstawowych tematów szkolenia należały takie zagadnienia jak przypomnienie jakie obowiązki spoczywają na skarbnikach i księgowych rod, obowiązujące dokumenty w oparciu o Zakładowy Plan Kont i przepisy ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego. Z uwagi na zachodzące zmiany w składach zarządów rod, takie szkolenia są niezbędne, gdyż nowi skarbnicy muszą wdrożyć się w powierzone im obowiązki, a tym już z doświadczeniem nie zaszkodzi powtórzyć materiał. W oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli w zarządach rod, wskazano na pojawiające się uchybienia lub niedociągnięcia, celem ich całkowitego wyeliminowania. Temu właśnie mają i służą te narady.

Natomiast Prezes OZ PZD dokonał prezentacji i szerokiego omówienia możliwości wdrażanego do ogrodów programu komputerowego DGCS PZD System. Krok po kroku omówione zostały moduły sytemu i korzyści jakie daje zastosowanie programu. Przypomnijmy, że jest to program „uszyty” na potrzeby każdego rodzinnego ogrodu działkowego bez względu na jego wielkość i liczebność działek i działkowców. Program wzbudził ogromne zainteresowanie, czego dowodem były padające z sali pytania. Niewątpliwie program DGCS PZD System jest milowym krokiem w komputeryzacji ogrodów. Po prezentacji padało wiele pozytywnych opinii i nie kryto dumy z faktu, że jest to program tylko i wyłącznie opracowany i zawierający wachlarz dokumentów i formularzy dla ogrodów działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.

 

Mgr inż. Anna Bołądź 

z-ca dyr. biura OZ PZD w Toruniu

 

 

 

Facebook