Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Narada Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD

2019-12-05 13:02

W dniu 02 grudnia 2019 roku w świetlicy biura Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD w Toruniu odbyło się spotkanie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Zaproszeni zostali instruktorzy wszystkich szczebli, którzy licznie przybyli na spotkanie.  

            Naradę otworzyła Pani mgr Blandyna Łubkowska – starszy instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD witając wszystkich przybyłych instruktorów, V-ce Prezesów OZ PZD, Sekretarza OZ oraz członków Okręgowe Rady, którzy są jednocześnie instruktorami. Następnie Pani Łubkowska oddała głos Pani mgr inż. Annie Bołądź wicedyrektor biura Okręgu, która po przywitaniu zebranych wręczyła dwóm instruktorom akt mianowania na instruktora okręgowego SSI oraz zapoznała zebranych z uchwałą KR PZD w sprawie powołania dwóch instruktorów krajowych SSI z Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD. Następnie Pani wicedyrektor szeroko omówiła rolę i znaczenie Społecznej Służby Instruktorskiej w PZD i ROD. Po skończeniu tej prelekcji głos ponownie zabrała Pani Blandyna Łubkowska omawiając „Program rozwoju ROD” oraz „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Pani Łubkowska omawiając te zagadnienia podkreśliła rolę wszystkich struktur Związku – w tym instruktorów SSI - w realizacji powyższych programów. Przedstawiła zebranym plan pracy na 2020 rok związany z działalnością społecznej służby instruktorskiej.

            Po przerwie wygłoszone zostały dwa wykłady o tematyce przyrodniczej. Pierwszy zaprezentowała Pani dr Anita Biskup - Bednarczyk omawiając szkodniki roślin. Temat cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród słuchaczy, zebrani wysłuchali go z wielką uwagą i zadawali wiele pytań. Po wygłoszonym referacie instruktorzy wyrazili wielką nadzieję na wysłuchanie kolejnych wykładów Pani doktor Anity Biskup – Bednarczyk. Kolejnym wykładowcą był Pan Marian Ćwikliński – ogrodowy instruktor SSI z ROD „Zofijka” we Włocławku, który przekazał zebranym informacje na temat uprawy borówek. Omówione zostały zagadnienia dotyczące sadzenia, uprawy, cięcia, nawożenia i ochrony borówek. Zebrani byli bardzo zadowoleni po wysłuchaniu wszystkich prelekcji.

            Na zakończenie spotkania Pani mgr Blandyna Łubkowska starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego pożegnała przybyłych, dziękując za liczne przybycie i złożyła wszystkim życzenia świąteczno – noworoczne oraz zaprosiła wszystkich na wspólny obiad. Podczas szkolenia Instruktorzy SSI zostali wyposażeni w literaturę związkową, cebulki kwiatowe i kalendarze na 2020 rok.

 

Przygotowała:

B. Łubkowska

St. Instruktor ogrodnictwa  

 

 

 

 

Facebook