Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Narada Prezesów i Dyrektorów Biur Okręgów – dzień drugi

2020-02-10 15:38

Drugiego dnia narady omawiane były kolejne istotne dla funkcjonowania Związku i dla działkowców tematy. Pierwszym z nich była kwestia śmieci w ROD zaprezentowana przez Panią Monikę Pilzak z Biura Prawnego Krajowej Rady. Prelegentka podkreśliła w swoim wystąpieniu sukces PZD, jakim okazało się korzystne dla Związku i działkowców rozstrzygnięcie Ministra Klimatu z 24.01.2020 r. o braku obowiązku rejestrowania się przez ogrody w Rejestrze BDO, co wynika z faktu odbioru jedynie śmieci komunalnych. Jest to duże ułatwienie dla ROD, bowiem prywatne firmy odmawiały podpisywania umów z ogrodami, zasłaniając się właśnie brakiem wpisu w tymże Rejestrze. Nadal problemem pozostaje brak właściwego segregowania śmieci przez działkowców, co prowadzi do wzrostu opłat za odbiór nieczystości w ogrodach. Takie zachowanie często wynika z niskiej świadomości działkowców, a czasem niestety z lekceważenia przepisów prawa, czego konsekwencje ponoszą wszyscy.

W dalszej kolejności Pani Pilzak przedstawiła temat RODO w ROD. Zagadnienie przechowywania i przetwarzania danych jest w świetle Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych niezwykle istotne, jednak w praktyce zarządy niektórych ogrodów wciąż mają problem z właściwym stosowaniem przepisów prawa. Dochodzi do sytuacji, w których dokumentacja jest niewłaściwie zabezpieczona.

Następnie Pani Mariola Kobylińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Krajowej Rady PZD omówiła realizację art. 75 i 76 Ustawy o ROD. Na mocy tych przepisów rodzinny ogród działkowy z mocy prawa nabywa tytuł użytkowania gruntu, jeśli spełnia jeden z określonych w Ustawie wymogów, tj. funkcjonowanie ogrodu jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ogród funkcjonuje na nieruchomości należącej do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego co najmniej 30 lat lub też nieruchomość zajmowana jest przez ROD, który posiadał ustaloną lokalizację w dniu wejścia w życie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r lub na podstawie tej ustawy stał się ogrodem stałym. W praktyce najczęstszym przypadkiem są ogrody o ponad 30 – letnim stażu. Są Okręgi, które całkowicie, lub niemal całkowicie uregulowały tę kwestię i otrzymały decyzje potwierdzające prawo użytkowania gruntów, jednak w niektórych Okręgach nadal te decyzje nie zostały wydane i to do znacznych powierzchni. Przedstawiciele Okręgów zostali zobowiązani do podjęcia pracy w tym kierunku tak, aby wszystkie tereny należące do ogrodów miały decyzję potwierdzającą należne im prawo do gruntu.

Kolejnym tematem był program budowy siedzib, który zaprezentowała Pani Adrianna Józefkiewicz – prawnik Wydziału Gospodarki Gruntami Krajowej Rady PZD. Wskazane zostały najważniejsze powody, dla których każdy ogród powinien mieć swoją siedzibę. Przypomniano także, że Jednostka Krajowa nawiązała współpracę z biurami architektonicznymi i w przypadku zamówienia przez ogród projektu z tych pracowni, Krajowy Zarząd pokrywa koszt projektu.

W dalszej kolejności temat realizacji inwestycji w okręgach omówiła Pani Agnieszka Rudawska – prawnik Wydziału Gospodarki Gruntami Krajowej Rady. Wskazane zostały najczęstsze błędy popełniane przez okręgi i zarządy ROD oraz podane zostały informacje dotyczące realizacji procesów inwestycyjnych w 2019 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej PZD Pan Józef Noski zaprezentował temat dotyczący konkursów krajowych, zaś na Pan Prezes PZD Eugeniusz Kondracki omówił kwestię Krajowych Dni Działkowca 2020 oraz Obchodów 40 – lecia PZD w 2021 r., a następnie dokonał podsumowania i zamknięcia narady.

Wielu zagadnieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja, omawiano także wątpliwości dotyczące przepisów prawa czy problemy występujące w ogrodach i dążono do ich skutecznego wyjaśniania i rozwiązania. Narada z pewnością posłuży lepszej pracy Okręgowych Zarządów i Biur Okręgów, a co za tym idzie lepszemu funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych i całego Związku.

 

                                                                               Adrianna Józefkiewicz

 

 

 

 

 

 

Facebook