Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Narada kolegiów grudziądzkich prezesów rod.

2019-02-25 09:16

Dnia 22 lutego 2019 roku, w Sali Konferencyjnej w Grudziądzkiej Marinie, odbyło się połączone spotkanie Kolegium Prezesów Grudziądz Północ i Grudziądz Południe.

Tematem przewodnim narady były w szczególności zagadnienia związane z właściwym przygotowaniem zbliżających się walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych, prawidłowe przygotowanie dokumentów na walne zebranie oraz wszystkich załączników do uchwał.

Na zaproszenie Przewodniczących Kolegiów przybył Prezes Okręgu, Członek Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców Pan Piotr Gadzikowski. Licznie przybyłych prezesów, wiceprezesów oraz oddelegowanych członków zarządu ROD, przywitała Małgorzata Jasińska Przewodnicząca Kolegium Prezesów Grudziądz Północ.

Na wstępie głos zabrał Prezes Okręgu Pan Piotr Gadzikowski, dziękując za zaproszenie, przedstawił zagrożenia związane z uchwaloną 20 lutego bieżącego roku ustawą o gospodarce nieruchomościami. Skierował do obecnych prośbę o kierowanie apeli, petycji do Senatorów, Posłów o ponowną analizę zapisów, bo zasady zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia nie były krzywdzące dla licznych grup społecznych również dla działowców. Kolejną sprawą była analiza projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Prezes Okręgu w imieniu Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej PZD, wręczył  podziękowania dla członków zarządu i komisji rewizyjnej, w związku z kończącą się kadencją 2015-2019. Ten bardzo miły akcent, był zaskoczeniem dla uczestniczących w spotkaniu, ale kolejnym, który sprawił, że w oczach niektórych prezesów pojawiły się łzy radości, ulgi, a nawet powiem, że zwycięstwa, była informacja przekazana przez Pana Prezesa, że blisko 200 rodzin działkowców z trzech Grudziądzkich ogrodów Kopernik, Kolejarz, Zacisze, może spokojnie uprawiać swoje działki- POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW WYGRAŁ BATALIĘ O OGRODY W SĄDZIE APELACYJNYM.  

Dalsza część spotkania skupiła się na szczegółowym przedstawieniu za pomocą prezentacji multimedialnej jak powinno wyglądać sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu za rok 2018, jak i za kadencję. Sygnały od zarządów, pozwoliły wysnuć wniosek, że problem jest w naliczaniu opłat ogrodowych, co doprowadza do zamieszania, chaosu w trakcie walnego zebrania, co powoduje trudności w prowadzeniu zebrania. zaprezentowano również materiał poglądowy przygotowania Planu Pracy oraz wyliczania opłaty energetycznej i wodnej. Spotkanie przybrało formę wymiany doświadczeń i wypracowało najlepsze rozwiązania, aby tegoroczne walne zebrania w rodzinnych ogrodach działkowych przebiegły zgodnie z wszelkimi obowiązującymi zasadami. Natomiast ewentualne nieuniknione, nieprzewidziane problemy były rozwiązywane w drodze mediacji i nie zakłócały przebiegu zebrań.

Zgodnie z uchwałą 417/2017 w sprawie zadań i trybu pracy kolegiów prezesów , będziemy realizować przyjęty plan działania, tak aby zwiększyć skuteczność i poszukać nowych założeń do rozwoju ogrodów.

 

 

Mgr Małgorzata Jasińska – przewodnicząca Kolegium prezesów ROD Grudziądz Północ

Facebook