Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Narada instruktorów ds. ogrodniczych PZD

2018-05-12 08:06

W dniach 10-11 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się narada etatowych instruktorów ds. ogrodniczych z okręgów PZD. Obrady rozpoczął Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. Podkreślił, jak istotna jest rola instruktora ogrodniczego i prowadzonych szkoleń dla nowych działkowców. W swoim przemówieniu Prezes PZD zaznaczył, że jest to pierwsza możliwość, aby zapoznać nowego działkowca w przepisami obowiązującymi w ROD i na działkach, ukierunkować go, przekazać wiedzę z zakresu zagospodarowania i modernizacji działki, ekologicznej uprawy roślin, a także sposobów zwalczania chorób i szkodników.

Pierwszym punktem programu było omówienie działalności instruktorów ds. ogrodniczych w zakresie oświaty i szkolenia, zagospodarowania i modernizacji działek. Omawiano szczegółowe dane na podstawie sprawozdań okręgów za 2017 r. Instruktorzy wymieniali się doświadczeniami w zakresie prowadzenia szkoleń. Kolejnym punktem programu narady było omówienie i ocena planów pracy okręgów na 2018 r w ww. zakresie. Instruktorzy dyskutowali na temat realizacji szkoleń w okręgach i konieczności ich przeprowadzania, współpracy z instruktorami Społecznej Służby Instruktorskiej i z zarządami ROD.

Następnie głos zabrał mec. Tomasz Terlecki z KR PZD i omówił sprawę nowelizacji Regulaminu ROD. Omawiano wnioski, z którymi zapoznała się Komisja Regulaminowa.

Kolejnym punktem programu, który przedstawił pan Eugeniusz Kondracki był projekt nowego programu szkoleń dla nowych działkowców. Prezes PZD omówił 7 konspektów wykładów przygotowanych przez specjalistów, na podstawie których ma zostać przygotowany nowy program. Podczas narady został powołany 4 osobowy, który zajmie się opracowaniem nowego programu szkoleń dla działkowców.

Ostatnim punktem I dnia narady były problemy Związku, rola instruktorów, wykorzystanie Funduszu Oświatowego i kierowanie Społeczną Służbą Instruktorską.

Podczas drugiego dnia narady Prezes PZD przedstawił sprawę konieczności budowy siedzib dla zarządów ROD i omówił działania, jakie poczynił Związek w tym kierunku – podjęte uchwały oraz utworzenie Funduszu przeznaczonego na budowę siedzib. W związku z wchodzącą w życie 25 maja 2018 nową Ustawą o ochronie danych osobowych (RODO) mec. Tomasz Terlecki przedstawił i omówił podjęte w tej sprawie przez Związek uchwały, prawa i obowiązki działkowców oraz działania, jakie powinny podjąć okręgi PZD w tym zakresie. Pani Monika Pilzak omówiła temat śmieci w ROD i problemy związane z ich odbiorem. Podkreśliła, że w szkoleniach instruktorzy powinni położyć nacisk na kompostowanie oraz segregację odpadów. Problem opłat za pobór wody w ROD przedstawiła pani Joanna Ćwiklińska Ziomek. Stan prawny gruntów oraz problemy związane z projektem tzw. specustawy mieszkaniowej przedstawiła pani Agnieszka Rudawska.

Ostatnim punktem programu narady był wykład prof. Marka Grabowskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na temat ochrony roślin. Profesor Grabowski omówił sposoby zwalczania najczęściej spotykanych w ROD chorób roślin. Instruktorzy pytali o metody, terminy i środki (głównie ekologiczne), jakie można stosować na terenie ogrodów działkowych.

 

Małgorzata Wójcik

Facebook