Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Narada głównych księgowych w sprawie realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

2022-07-04 10:08

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyła się kolejna narada PZD zorganizowana przez Jednostkę Krajową dotycząca realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Narada dedykowana została służbom finansowym OZ PZD, które reprezentowały Główne Księgowe OZ PZD, a także wybrane osoby z Ośrodków Finansowo Księgowych

Naradzie przewodniczył Prezes Związku Pan Eugeniusz Kondracki. Otwierając naradę wyjaśnił, że celem spotkania jest omówienie znaczenia konkursu Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Podkreślił, że konieczne jest podjęcie działań i wypracowanie narzędzi, które pozwolą ogrodom w jak największym stopniu skorzystać z tego programu. Prezes wymienił cały pakiet rozwiązań systemowych przyjętych przez KR i KZ PZD w formie uchwał, które systematyzują pracę i udział w konkursie, a także usprawniają pracę jednostkom terenowym. Duże znaczenie mają także media Związkowe tj. strona internetowa PZD, biuletyn informacyjny, informator działkowca i aktualności związkowe – które propagują zasady udziału Zarządów ROD w konkursie.

Wytyczne finansowe dla ROD związane z konkursem przedstawiła Główna Księgowa PZD przedstawiła Pani Mirosława Marks. Omówiła również zadania i rolę jaką przy realizacji projektu pełnić będą Główne Księgowe Okręgów. Podkreśliła jak ważne dla realizacji projektu jest prowadzenie rzetelnej, zgodnej z rzeczywistym przebiegiem operacji finansowych i ich dokumentowanie.

Podczas spotkania r.pr. Pan Tomasz Terlecki omówił zasady reprezentacji PZD w konkursie, w tym zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw. Podkreślił również obowiązki wynikające z umowy, w tym zabezpieczenie jej wykonania poprzez weksel „in blanco”. Następnie Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami PZD Pani Mariola Kobylińska omówiła procedurę konkursową w tym m. in. zasady udziału w konkursie. otrzymanie i rozliczania grantu.

Zaproszenie do udziału w naradzie przyjęli również przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Z-ca Departamentu Działań Premiowych Pani Elżbieta Lipowska oraz Naczelnik Departamentu Działań Premiowych Pani Wioletta Bińkowska, które omówiły szczegółowe zasady związane z pozyskiwaniem i rozliczeniem środków grantu otrzymanych na podstawie umowy o powierzenie grantu. W trakcie wystąpienia przedstawicieli ARiMR pojawiło się wiele pytań, na które uczestnicy otrzymali wyczerpującą odpowiedź.

Następnie omówiono możliwe do zrealizowania w ROD inwestycje w ramach projektu kładąc nacisk na ten rodzaj działań, który z jednej strony są potrzebne dla ROD a z drugiej są możliwe do zrealizowania w ramach trwania konkursu tj. 12 miesięcy.

Podczas narady poruszone zostały również kwestie dotyczące ustawy tzw. „Polski Ład 2.0” i związanych z nią zmian, które wchodzą w życie 1 lipca 2022 r.

Prezes Związku Pan Eugeniusz Kondracki zapowiedział organizację kolejnych spotkań i szkoleń, które w jego ocenie są niezbędne, aby wypracować wspólne systemy, które pozwolą sprostać niełatwym do spełnienia i skomplikowanym warunkom projektu ogłoszonego przez ARiMR. Ich celem będzie jak najlepsze przygotowanie struktur PZD do pomocy Zarządom ROD, aby mogły skorzystać z grantów w ramach inwestycji realizowanych na częściach wspólnych ogrodów.

Najbliższa narada przewidziana jest na 4 i 5 lipca br. i zaproszeni zostali na nią Prezesi OZ i Dyrektorzy Biur oraz wybrani pełnomocnicy.

AGM

 

 

 

Facebook