Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Narada dla prezesów i dyrektorów biur OZ PZD w sprawie oceny wdrażania i realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

2022-07-08 10:39

W dniu 5 lipca 2022 r. odbyła się kolejna narada, której organizatorem była Jednostka Krajowa PZD. Pierwszy dzień narady dedykowany był ocenie wdrażania i realizacji konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W naradzie udział wzięli Prezesi i Dyrektorzy Biur OZ PZD, a także zaproszeni przedstawiciele kierownictwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Naradę rozpoczął i prowadził Prezes Związku Eugeniusz Kondracki, który wskazał na główny cel aktualnych działań jakim jest ocena wdrażania i realizacja konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” przez struktury PZD. Podkreślił jak duże wyzwanie stoi przed Związkiem, aby sprostać warunkom, które przewiduje regulamin konkursu. Prezes zapewnił, że wszystkie zarządy ROD będą mogły liczyć na wsparcie Związku podczas całego procesu zarówno wnioskowania o grant, jak i realizacji inwestycji. Przypomniał, że w trakcie konkursu do rozdysponowania jest 47 mln zł, co dla ogrodów będzie dużym zastrzykiem finansowym i możliwością do realizacji już od lat funkcjonujących programów PZD m. in. dotyczących bioróżnorodności i klimatu. Prezes wyraził nadzieję, iż aktywne działania okręgów, kolegiów prezesów i zarządów ROD pozwolą na wykorzystanie środków z ARiMR, co tym samym pozytywnie wpłynie na postrzeganie rodzinnych ogrodów działkowych i przełoży się na rozwój zielonej infrastruktury.

Prezes zachęcił przedstawicieli Okręgów do udziału w dyskusji i wskazywania z jakim problemami muszą się one zmagać w przygotowywaniu wniosków. Wiedza ta pozwoli na wypracowanie kolejnych narzędzi, aby w jak największym zakresie wykorzystać kwotę proponowaną przez ARiMR.

Przypomniał, że KZ PZD oraz KR PZD opracowały pakiet rozwiązań systemowych, w tym finansowych pozwalających na usystematyzowanie wszelkich działań. Ważne aby z tej wiedzy i tych rozwiązań prawnych korzystały zarządy ROD, OZ PZD, w tym wyznaczeni w Okręgach opiekunowie. Bowiem rolą opiekuna jest pomoc zarządowi ROD w poprawnym sporządzeniu wniosku. Istotą tych działań jest także sprawna i szybka komunikacja na wszystkich poziomach struktur PZD.

Ocenę aktywności OZ PZD i zarządów ROD we wdrażaniu i realizacji konkursu omówiła Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami PZD Mariola Kobylińska. Obecnie na terenie kraju ponad 300 zarządów ROD opracowuje wnioski, które niebawem zostaną złożone, co jak podkreśliła, wskazuje na duże zainteresowanie i zaangażowanie w przygotowywaniu wniosków przez zarządy ROD.

Wytyczne finansowe dla ROD związane z ich przystąpieniem do konkursu zaprezentowała Główna Księgowa PZD Mirosława Marks. Omówione zostały zadania i rola jaką przy realizacji projektu pełnić będą Główne Księgowe Okręgów, a także OFK. Dla realizacji projektu ważne jest prowadzenie rzetelnej księgowości oraz sprawozdanie z wykonania inwestycji w ramach pozyskanego grantu w wymaganych terminach.

To już kolejna narada, w której przewidziano udział przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dyrektor Departamentu Działań Premiowych Pani Monika Zielińska, Z-ca Departamentu Działań Premiowych Elżbieta Lipowska oraz Naczelnik Departamentu Działań Premiowych Wioletta Bińkowska.

Dyrektor Departamentu Działań Premiowych Monika Zielińska omówiła zasady konkursu oraz podkreśliła jak dużym zainteresowaniem się on cieszy wśród działkowców oraz jak wiele wniosków wpłynęło już w pierwszej jego turze. Podkreśliła jak ważne dla realizacji programu jest współpraca pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorca.

Następnie Elżbieta Lipowska - Zastępca Departamentu Działań Premiowych omówiła procedurę konkursową, przedstawiając prezentację dotyczącą przygotowywania wniosków o grant, przedstawiając terminy oraz wskazując przykłady możliwych do realizacji inwestycji spełniających cel jaki ma osiągnąć cały program, czyli rozwój środowiska. W prezentacji poruszone zostały zagadnienia wzbudzające najwięcej trudności zarządom ROD, m. in. sposób wyboru wykonawcy, koszty dokumentacji, czy podstawy finansowe realizacji grantu, a także cały proces od złożenia wniosku, poprzez jego uzupełnienie, czy też zawarcie umowy. Podkreśliła jak istotną będzie sprawa zapisów umownych i wykonanie konkretnie określonego zadania, w celu jego późniejszego właściwego rozliczenia. Obowiązkiem grantobiorcy jest oczywiście wykonanie konkretnego zadania zgodnie z celem, z zachowaniem wysokich standardów rzetelności i efektywności postępowania we wszystkich etapach podczas realizacji projektu.

Do kierownictwa ARiMR uczestnicy narady skierowali szereg pytań oraz wątpliwości, a także wskazali na przebieg współpracy z oddziałami regionalnymi ARiMR. Uczestnicy otrzymali wyczerpujące odpowiedzi oraz szereg zapewnień o usprawnieniu współpracy, co pozwoli rozwiązać wiele problematycznych kwestii i uniknąć pewnych błędów w przyszłości.  

Podczas spotkania r. pr. Tomasz Terlecki omówił zasady reprezentacji PZD w konkursie, w tym zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw. Podkreślił również obowiązki wynikające z umowy, w tym zabezpieczenie jej wykonania poprzez weksel „in blanco”. Temat bardzo ważny i odebrany przez uczestników z pełną odpowiedzialnością przyjmowanych obowiązków.

Po raz kolejny wskazano i omówiono możliwe do zrealizowania w ROD inwestycje w ramach projektu kładąc nacisk na ten rodzaj działań, który z jednej strony są potrzebne dla ROD, a z drugiej są możliwe do zrealizowania.

Po wyczerpującej dyskusji naradę podsumował Prezes Związku Eugeniusz Kondracki, który podziękował uczestnikom i zaproszonym gościom za zaangażowanie i trud włożony w realizację programu. Przyznał, że procedury pozyskania środków są skomplikowane – jednak możliwe do opanowania.  Zadaniem Związku jest zadbać o ogrody będące w strukturach PZD i umożliwieniu ogrodom skorzystania z możliwości, które przyczynią się do ich rozwoju. Dlatego też, zarządy ROD otrzymają merytoryczne wsparcie ze strony PZD, gdyż jest to priorytetowe zadanie dla wszystkich struktur PZD.

Sandra Dużmańska

Facebook