Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Nadzwyczajne XXVII posiedzenie Krajowej Rady PZD

2019-03-15 10:42

Na dzień 12 marca 2019 r. zwołano Nadzwyczajne XXVII posiedzenie KR PZD. Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym ze względu na trwający senacki etap prac legislacyjnych nad znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami przyjętą przez Sejm w dniu 20 lutego 2019 r., który ma zakończyć się posiedzeniem Senatu w dniu 20 marca 2019 r. i konieczność oceny znaczenia ustawy dla rodzinnych ogrodów działkowych i ustalenia działań, które zniwelują skutki, jakie za sobą niesie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Poza członkami KR PZD w posiedzeniu uczestniczyli również radcy prawni i dyrektorzy biur kilku okręgów.

Prezes otwierając posiedzenie zaznaczył, że przyjęta przez Sejm ustawa niesie wiele pozytywnych rozwiązań i w swym zamyśle ma położyć kres roszczeniom,  jednak ze względu na czas, jaki został wskazany na składanie wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, staje się niebezpieczna dla rodzinnych ogrodów działkowych. Treść przepisów rodzi bowiem realne zagrożenie wywołania lawiny roszczeń reprywatyzacyjnych. Prezes poinformował o podjętych przez Jednostkę Krajową  działaniach, w szczególności o spotkaniu z Sekretarzem Stanu Arturem Soboniem, jakie w dniu 7 marca 2019 r. odbyło się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. – informację o spotkaniu można znaleźć tutaj: http://pzd.pl/artykuly/22738/188/Spotkanie-przedstawicieli-PZD-z-Wiceministrem-Infrastruktury-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami.html

Prezes podkreślił, że PZD zmaga się z dużym problemem roszczeń, które zagrażają wielu rodzinnym ogrodom działkowym, a rozwiązania  które znalazły się w znowelizowanej przez Sejm ustawie o gospodarce nieruchomościami spowodują, że kolejną falę roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do gruntów na których zlokalizowane są ogrody działkowe w ciągu najbliższych trzech lat. Prezes podkreślił, że do procesie legislacyjnym w Sejmie nie uwzględniono Polskiego Związku Działkowców,  czego wynikiem było pominięcie go przy konsultacjach nad ustawą.

Znowelizowaną ustawę o gospodarce nieruchomościami przedstawił r.pr. Tomasz Terlecki. Wyjaśnił, że Ustawa ma na celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował pozbawienie możliwości występowania z żądaniem zwrotu przez dwie kategorie podmiotów: byłych współwłaścicieli (ich spadkobierców), czyli osoby nie posiadające „pełnych” praw do wywłaszczonej nieruchomości, a także poprzednich właścicieli (ich spadkobierców) nieruchomości przejętych przez Państwo w drodze umowy, zamiast decyzji wywłaszczeniowej. Nowelizacja wprost przyznaje im możliwość składania wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomościwprowadza ogólny termin na zgłaszanie żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości pod rygorem wygaśnięcia tego prawa – 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, co należy uznać pozytywne rozwiązanie. Pan r.pr. T. Terlecki podkreślił, że oprócz tych rozwiązań, nowelizacja zawiera także takie, które doprowadzą do wzmożonego zgłaszania wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, zwłaszcza w okresie najbliższych trzech lat. Przyjęto bowiem zbyt długi okres przejściowy (3-letni), podczas którego będą mogły być składane wnioski, zwłaszcza w sprawach ponad 20-letnich. Oznacza to, że również wobec nieruchomości wywłaszczonych np. w latach 60-tych lub 70-tych XX wieku będą mogły być zgłaszane roszczenia reprywatyzacyjne i na nowo otwierane postępowania. Dlatego na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przedstawiciele PZD zaproponowali, aby w tak jaskrawych przypadkach znacznie ograniczyć terminy do składania takich wniosków, co pozwoli to ustabilizować stosunki własnościowe i zagwarantować bezpieczeństwo prawne. Pan Terlecki wspomniał również, że w tej chwili nikt, łącznie ze stroną rządową, nie potrafi oszacować konsekwencji, jakie wywoła wprowadzenie w życie ustawy.

Sytuację gruntów ROD objętych roszczeniami w świetle uchwalenia nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami przedstawiali przedstawiciele Okręgów, w których roszczenia stanowią znaczący problem w funkcjonowaniu ogrodów: Jerzy Giezek - Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, Małgorzata Rutowicz-Rak - p.o. Kierownika Biura Okręgu Mazowieckiego, Zofia Mierniczek - Prezes Okręgu Małopolskiego, Zdzisław Śliwa- Prezes Okręgu w Poznaniu, Monika Deorowicz - Radca Prawny Okręgu Śląskiego, Andrzej Bojko - Prezes Okręgu Podlaskiego, Beata Milianowska - Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego, Janusz Moszkowski - Prezes Okręgu PZD we Wrocławiu, Piotr Gadzikowski - Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego, Magdalena Wójcicka - Dyrektor Biura Okręgu w Lublinie oraz Tadeusz Jarzębak - Prezes Okręgu w Szczecinie.

W rezultacie szczegółowo przedstawionego tematu oraz dyskusji ustalono wspólne działania dla struktur Związku, które winny być podjęte, aby walczyć o ustawę. Podglądy na temat znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz równoległych działań, które powinny podejmować ogrody, Krajowa Rada PZD przedstawiła w przyjętych stanowiskach:

  1. Stanowisko w sprawie zagrożeń wynikających z uchwalonej w dniu 20 lutego 2019 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami;
  2.  Stanowisko w sprawie znaczenia ROD dla miast i ich społeczności.

Prezes podsumowując posiedzenie podziękował członkom KR PZD za jedność, solidarność i zaangażowanie, bez których ogrody dawno przestałyby istnieć.

 

ZRS

 

 

 

 

 

 

Facebook