• Slider 15

Lista rankingowa V etapu konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla V etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 października 2022 – 31 października 2022 r.

W ramach piątego etapu konkursu 85 wniosków obejmujących łącznie 177 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących w strukturach PZD zakwalifikowało się do przyznania grantu na łączną kwotę 15 047 113,09 zł.

Podsumowując pięć etapów konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 439 ROD będących w strukturach PZD otrzymało granty na kwotę o łącznej wartości 39 616 636,41 zł.

 

TURA NOBORU

LICZBA WNIOSKÓW

LICZBA ROD

KWOTA GRANTU

I

29

29

2 733 732,37 zł

II

67

67

6 443 289,09 zł

III

87

87

8 203 784,47 zł

IV

72

79

7 188 717,39 zł

V

85

177

15 047 133,09 zł

Razem:

340

439

39 616 636,41 zł

 

Składamy gratulacje Zarządom ROD, które we współpracy z Okręgowymi Zarządami PZD otrzymały wsparcie finansowe. To dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy Polski Związek Działkowców pomyślnie realizuje program.

PZD z niecierpliwością czeka na pomyślne zakończenie kolejnych etapów konkursu i rozdysponowanie środków na wskazane przez ogrody inwestycje.

Poniżej link do listy rankingowej ARiMR.

https://www.gov.pl/web/arimr/projekt-grantowy---rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych---lista-rankingowa-v-etap

Krajowy Zarząd PZD