Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

List otwarty OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD w sprawie apelu niezależnych działkowców

2017-06-05 14:53

                                                          Toruń, dn. 31.05.2017 roku

 

 

 

LIST OTWARTY

Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego 
Polskiego Związku Działkowców

w sprawie Apelu Niezależnych działkowców z dnia 26 listopada 2016 roku.

 

 

Członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, pragną przeciwstawić się bezzasadnym zarzutom stawianym przez grupkę osób, mieniących się godnością niezależnych działkowców. Osoby te, kreujące się jako front obrony praw działkowców rzekomo ciemiężonych przez Polski Związek Działkowców, opierają swoje wywody o nieprawdę i brak wiedzy stanu rzeczywistego, w tym stanu prawnego, regulującego funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalona 13 grudnia 2013 roku była współtworzona przez grupę społeczeństwa najbardziej zainteresowanego tym aktem prawnym, czyli polskich działkowców i w pełni sprawdza się w codziennym życiu ogrodów działkowych. Jako filar prawodawstwa gwarantuje zachowanie wszelkich niezbędnych praw, jak również nakłada niezbędne obowiązki. Wśród przysługujących praw można tam znaleźć możliwość rezygnacji z członkostwa 
w Stowarzyszeniu Ogrodowym Polski Związek Działkowców. Nie bez znaczenia jest także wskazana droga umożliwiająca wyodrębnienie się całego ogrodu ze struktur stowarzyszenia dotychczas prowadzącego rodzinny ogród działkowy.

Ustosunkowując się do kwestii społecznego nadzoru – kontroli nad ogrodami działkowymi oraz strukturami wyższymi PZD, to pragniemy zauważyć, że takowa istnieje i sprawdza się od dziesięcioleci, a najnowsza ustawa o rod rozszerzyła formę 
i instytucje mające nadzór nad funkcjonowaniem rod. Grupka osób „niezależnych działkowców” w swoim apelu ukazuje własne, prawdziwe oblicze nieznajomości problematyki i elementarnych braków znajomości przepisów prawa. Jako nadrzędny 
i wciąż przewijający się wątek zarzutów wskazują na konieczność wprowadzenia zmian dotyczących możliwości stałego zamieszkiwania w rodzinnych ogrodach działkowych. Tym samym jaskrawo rysuje się nam - co faktycznie kieruje działaniem tych osób. Polski Związek Działkowców od początku swego istnienia stał na straży przestrzegania prawa, w tym zakazu zamieszkiwania w ogrodach. Osoby tworzące grupkę „niezależnych” działkowców, to postacie znane w środowisku działkowców, jako osoby, które w większości przypadków zostały wyeliminowane z szeregów PZD za łamanie prawa, w tym za całoroczne zamieszkiwanie  i ponadnormatywne budownictwo.

Do kolejnych kalumnii serwowanych przez „niezależnych działkowców” należy głoszenie słów o tym, iż w Europie nie ma już central związków ogrodowych. Gdyby tylko ta wspomniana grupka wysiliła się i dołożyła minimum starań, zasięgając „garść” informacji w Internecie, przekonałaby się, że jest ich wiele. Bezmierną ignorancją 
w kwestii ilości zbudowanych ogrodów działkowych po 1981 roku, po raz kolejny rzeczona grupa ośmiesza się formułując takie stwierdzenia, odsłaniając kolejne braki wiedzy. Krytykując działania Polskiego Związku Działkowców zmierzające do egzekwowania prawa przez osoby posuwające się do jego łamania, jest w naszej ocenie niczym innym jak stawaniem w obronie podważania filarów funkcjonowania państwa prawa.

Reasumując, Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że działania grupki sfrustrowanych osób, wobec których zostały zastosowane przepisy prawa za łamanie go, jest niczym innym jak jedną z form odwetu pozbawionego jakichkolwiek podwalin wiedzy prawnej!

 

 

                                                                        

                 Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski

                          Polskiego Związku Działkowców

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich
  2. Minister Infrastruktury i Budownictwa
  3. Pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania
  4. Jednostka Krajowa PZD
  5. OZ PZD a/a

 

 

 

 

 

Facebook