• Slider 15

Łączenie ogrodów przynosi wyłącznie korzyści.

Rodzinny Ogród Działkowy „Kotwica” jest doskonałym przykładem na szczęśliwe zakończenie połączenia z innym ogrodem działkowym – w tym przypadku sąsiadującym ROD „Wodnik”. Uchwała o połączeniu w/w ogrodów została podjęta przez Okręgowy Zarząd PZD w dniu 22 czerwca 2020 r., jednak z powodu pandemii nie było możliwe zwołanie wspólnego walnego zebrania aby wybrać wspólne organy połączonego ROD. Nie obyło się też bez protestów samych działkowców, którzy obawiali się przyłączenia do ROD „Kotwica” (liczącego 132 działki ogrodnicze) - mniej wydolnego organizacyjnie i gorzej wyposażonego w infrastrukturę ROD „Wodnik” (liczącego 80 działek ogrodniczych), w którym nie odbywały się żadne inwestycje czy imprezy. Dopiero po zniesieniu ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19 – w dniu 31 sierpnia 2021 r. udało się zwołać wspólne walne zebranie i wybrać nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną, składające się z członków obu połączonych ROD. Od tego momentu małżeństwo ogrodowe zostało oficjalnie zawarte, a nowe władze przystąpiły do przejęcia infrastruktury i dokumentacji obu ogrodów. Pierwszy rok działalności był trudny i wymagał dużego zaangażowania aktywu, przy pomocy biura OZ PZD. Należało dokonać oceny stanu zagospodarowania działek, przeglądu dokumentacji czy zweryfikowania potrzeb inwestycyjno – remontowych. Zorganizowany został Dzień Dziecka, a na zakończenie sezonu w 2022 roku zorganizowano pierwszy wspólny dzień działkowca, na który przybyło mnóstwo użytkowników z obu sektorów. Zabawa przy muzyce i biesiadzie trwała do późnych godzin wieczornych. Dla działkowców z dawnego ROD „Wodnik” była to chyba pierwsza w historii okazja do świętowania na terenie ROD, gdyż poprzedni zarząd nie dbał o integrację działkowców.

W 2023 roku na walnym zebraniu sprawozdawczym była rekordowo wysoka frekwencja, a zebrani chwalili obecny Zarząd ROD za działania na rzecz obu sektorów, w tym  za pozyskanie grantu z ARiMR w ramach konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”. Działkowcy szczególnie z sektora ‘Wodnik’ dziękowali za to że ogród „odżył” i po raz pierwszy poczuli się jak w prawdziwej rodzinie działkowej, mogąc uczestniczyć w imprezach ogrodowych, a nie tylko słuchać zza płotu jak inni się bawią … Połączenie obu ogrodów okazało się strzałem w dziesiątkę, gdyż oba ogrody korzystały z jednej hydroforni i były rozdzielone jedynie płotem dzielącym w poprzek jedną aleję ogrodową, a dzięki ich połączeniu zwiększył się budżet ogrodu i zniknęły problemy wynikające z rozliczeń za wodę, czy konserwację pompy.

Wyrazy uznania należą się przede wszystkim działaczom, którzy podjęli trud pracy w organach ogrodowych i doprowadzili do sprawnego funkcjonowania wszystkich 212 działek. Jest to doskonały pokazujący, że łączenie ogrodów jest jedną z form polepszania sytuacji mniejszych ROD, które pod skrzydłami większych jednostek mogą rozkwitnąć z korzyścią dla obu sektorów organizacyjnych.

 

mgr inż. Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura OZ PZD