Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Kto może być członkiem organu PZD w ROD, a kto nie może?

2018-12-17 09:16

W związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczo-wyborczym w ROD, coraz częściej pojawia się pytanie, kto może, a kto nie może kandydować do organów PZD w ROD, tj. zarządu ROD oraz komisji rewizyjnej ROD. Odpowiedzi w tej sprawie należy szukać w statucie PZD. Zgodnie z § 34 ust.1, członkiem organu PZD w ROD może być jedynie członek PZD w ROD.

Natomiast, członkiem zarządu ROD, czy też komisji rewizyjnej w ROD nie może być:

  • osoba nieposiadająca prawa do działki, a tym samym członkostwa w PZD (§ 34 ust. 1 statutu PZD)

Przykład: Jan Kowalski nie ma działki, ale jest gospodarzem w ROD. Ponieważ nie posiada działki, a tym samym członkostwa w PZD, nie może być członkiem zarządu ROD czy też komisji rewizyjnej.

  • osoba nie posiadająca członkostwa w PZD (§ 34 ust. 1 statutu PZD)

Przykład: Jan Kowalski jest wyłącznie działkowcem w danym ROD. Ponieważ nie posiada członkostwa w PZD, nie może być członkiem organu PZD w ROD.

  • osoba, która jest członkiem innego organu PZD w ROD (§ 34 ust. 2 statutu PZD)

Przykład: Jan Kowalski zostały wybrany przez walne zebranie ROD na członka zarządu, ale chciałby również być członkiem komisji rewizyjnej w ROD. Ponieważ został już wybrany na członka zarządu, nie może być równocześnie członkiem komisji rewizyjnej w ROD.

  • osoba bliska członka organu PZD w ROD (§ 34 ust. 3 zd. 1 statutu PZD)

Przykład: Jan Kowalski zostały wybrany przez walne zebranie ROD na członka zarządu. Tym samym, żadna z jego osób bliskich tj. małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia nie będą mogły zostać członkami zarządu ani komisji rewizyjnej w ROD.

  • małżonek osoby bliskiej członka organu PZD w ROD (§ 34 ust. 3 zd. 1 statutu PZD)

Przykład: Jan Kowalski zostały wybrany przez walne zebranie ROD na członka zarządu. Tym samym, żaden z małżonków jego osób bliskich nie będzie mógł zostać członkiem zarządu ani komisji rewizyjnej w tym ROD np. małżonkowie dzieci (synowa, zięć). 

  • osoba odwołana z organu PZD – w trakcie zakazu wynikającego z § 42 ust. 5 statutu PZD

Przykład: Jan Kowalski został wybrany na członka zarządu ROD na kadencję w latach 2015-2018. W 2017 r. został odwołany. W związku z zakazem wynikającym z § 42 ust. 5 statutu PZD, nie może wchodzić w skład zarządu, czy też komisji rewizyjne, przez cały okres następnej kadencji tj. w latach 2019-2022.

Zgodnie z uchwała nr 3/V/2008 Krajowej Rady PZD z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie interpretacji Statutu PZD, niedopuszczalne jest sprawowanie mandatu w jakimkolwiek organie Związku przez osobę, która w sposób rażący narusza statutowe obowiązki członka PZD np. zamieszkuje na działce lub posiada ponadnormatywną altanę.

MAP

 

 

 

 

 

Facebook