Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Kronika Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pigwa” we Włocławku

Kronika Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pigwa” we Włocławku - Galeria 3

 

Kronika Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pigwa” we Włocławku
 
 
            Tak jak w całej Polsce tak i we Włocławku w latach siedemdziesiątych i wcześniej przy „Dużych” Zakładach powstały Pracownicze Ogrody Działkowe. W dniu 23 kwietnia 1975 roku Dyrekcja Włocławskiej Fabryki Lin i Drutu „Drumet” reprezentowana przez dyr. mgr. inż. Tadeusza Joachimiaka i z-cę dyr. ds. Ekonomicznych mgr. Tadeusza Pawełczyka, dyrekcja Kujawskiej Fabryki Manometrów „Mera” reprezentowana przez dyr. inż. Antoniego Misiaka i z-cę dyr. ds. Administracyjno Handlowych Romana Makowieckiego oraz Dyrekcja Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Kujawy” w Brzeziu reprezentowana przez z-cę dyr. ds. Ekonomicznych i Pracowniczych mgr. Karola Poznańskiego i z-cę dyr. ds. Produkcji i rozwoju inż. Józefa Bożyczko podpisały umowę wstępną do nabycia nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 14,254 ha na urządzenie Pracowniczych Ogrodów Działkowych na terenie RUDA 1 Włocławek. Powierzchnia ta została wykupiona od Państwa Nowakowskich i w dniu 5.01.1976 roku podzielona na trzy Pracownicze Ogrody Działkowe. Ilość przydzielonych działek na poszczególne ogrody działkowe zależała od ilości zatrudnionych pracowników w danym zakładzie pracy. Największą ilość działek otrzymał Pracowniczy Ogród Działkowy przy Fabryce Lin i Drutu „Drumet” – 170 działek, Kujawska Fabryka Manometrów „Mera” – 70 działek, Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Kujawy” – 70 działek. Wartość zakupionej powierzchni przeznaczonej na Pracownicze Ogrody Działkowe przy Kujawskiej Fabryce Manometrów „Mera” wynosiła 490730,80 zł. w myśl umowy podpisanej w dniu 23 kwietnia 1975 roku te trzy zakłady pracy nadały też nazwy swoim Ogrodom Działkowym. I tak:
- Pracownicze Ogrody działkowe „Zalesie” przy Fabryce Lin i drutu „Drumet”
- Pracownicze Ogrody Działkowe „Pigwa” przy Kujawskiej Fabryce Manometrów „Mera”
- Pracownicze Ogrody działkowe „Ustronie” przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Kujawy”.
Pierwsze spotkanie Dyrekcji Kujawskiej Fabryki Manometrów „Mera” z załogą na temat Pracowniczych Ogrodów Działkowych odbyło się 30 stycznia 1976 roku. Przydział działek dla pracowników odbył się według zasad i kryterium uchwalonych przez „dział socjalny” i „Związki zawodowe” reprezentowane przez przewodniczącego Pana Mikołajczewskiego uchwalono, że najlepszą i sprawiedliwą „drogą” do otrzymania działki będzie losowanie. Pierwszym Prezesem Pracowniczych Ogrodów Działkowych „”Pigwa” przy Kujawskiej Fabryce Manometrów „Mera” został Pan Czesław Budzyński. Bardzo Duzy udział w utrzymaniu Pracowniczych Ogrodów Działkowych miały macierzyste zakłady pracy. I tak Kujawska Fabryka Manometrów „Mera” partycypowała w budowie ogrodzenia terenu Pracowniczych Ogrodów Działkowych, w budowie placu zabaw dla dzieci oraz przy budowie hydroforni. Natomiast Prezes Pan Czesław Budzyński wygospodarował jeszcze 3 działki do zagospodarowania, co powiększyło ilość działek do 73. Zamiany lub kupna działek do 1981 roku mogli dokonywać tylko pracownicy Kujawskiej Fabryki Manometrów „Mera”. W 1981 roku na podstawie ustawy z dnia 6 maja atr. 32 Pracownicze Ogrody Działkowe stały się Pracowniczymi Ogrodami działkowymi Polskiego Związku Działkowców niezależnymi od zakładów pracy. Polski Związek Działkowców przejął nieodpłatnie majątek, należności i zobowiązania działających dotychczas jednostek organizacyjnych.
Zaczęła się „nowa era” dla Prezesów Pracowniczych Ogrodów Działkowych, ponieważ już wszystkie należności należało finansować ze swoich środków. Plany zagospodarowania ogrodu „Pigwa” były bardzo duże a brak funduszy nie pozwalał na realizowanie podjętych działań. Jednak dyrekcja Kujawskiej Fabryki Manometrów „Mera” dofinansowała (w kwocie 170 tysięcy) kablowej linii niskiego napięcia służącej do zasilania poszczególnych działek. Zakończenie tych prac nastąpiło w 1984 roku już po wyborze nowego Prezesa, którym został Pan Piotr Saturowski. Prezesura Pana Saturowskiego trwała 4 lata. Wykonał on dużo pożytecznych prac zmierzających do prowadzenia i utrzymania ogrodu w należytym porządku. Kolejnym Prezesem Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Pigwa” został Pan Waldemar Janicki. Był on człowiekiem ambitnym, utrzymywał ogród w należytym stanie technicznym i jak każdy Prezes chciał aby działki na terenie Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Pigwa” były najładniejsze i utrzymane według zasad uchwalonych przez Statut PZD. Na kolejnym Walnym Zebraniu wybrano nowego Prezesa, którym został Pan Jan Tyraj. Jego działalność podobna była do działalności poprzedników. Wzorowo prowadził dokumentację biurową, zaplanowane prace wykonywał w wyznaczonym terminie oraz dbał o prawidłową współpracę z sąsiednimi Pracowniczymi Ogrodami Działkowymi „Zalesie” i „Ustronie”. Następnym Prezesem został Pan Leszek Brzeski, który chciał, aby całe zobowiązania nałożone na zarząd ogrodu były podzielone sprawiedliwie i prawidłowo. Pan Brzeski z powierzonych mu zadań wywiązywał się wzorowo, brał czynny udział w usuwaniu różnych awarii jakie powstawały na terenie ogrodu. Przeprowadził remont rozdzielni elektrycznej zasilającej poszczególne działki. Wiele zaczętych a niedokończonych spraw zostało do załatwienie przez inny Zarząd, ponieważ Pan Leszek Brzeski odszedł już na zawsze w 2013 roku. Na Prezesa Zarządu Komisarycznego został wybrany Pan Jan Krzyżanowski.

 

 
Kronika Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pigwa” we Włocławku - Galeria 4

 
 

Komentarze

 • Mirosław Piechocki2014-10-04 22:21

  Jestem mile zaskoczony tak szczegółową informacją z życia ogrodu. Przedstawiona kronika zawiera wiele szczegółow które za kilka lat ulegną zapomnieniu. Myślę, iż inne ogrody winny wziąć przykład i zebrać szczegółyswojej na pewno ciekawej historii z myślą o potomnych.
  Gratuluję

 • działkowiec2014-10-05 21:14

  wspaniałe są te nasze włocławskie ogrody. na rod "Łęg" też mamy czym sie pochwalić, zapraszamy w odwiedziny.

  ps. co trzeba zrobić by historia rod "Łęg", też się pojawiła na stronie okręgu???

 • Maria2014-10-13 10:55

  Gratulacje. Zachęcam inne ogrody Włoclawka do zamieszczania swoich historii i zdjęć. Szkoda że nie ma starszych, archiwalnych zdjęc. Wiem że trudno je zdobyć. Sama poszukuję nadal zdjęć z ROD "Przyszłość" z lat 1945-2000.
  Jeszcze raz gratuluję.

 • MP2014-10-15 18:54

  Historię każdego ROD z naszego okręgu chętnie pokażemy pod warunkiem , że informację taką, najlepiej z serią zdjęć, przekażecie e mailem do Biura Okręgu

 • Mirosław Piechocki2014-11-08 17:44

  Do treści informacji wkradł się błąd - nazwisko jednego z pierwszych prezesów brzmi Piotr Sutorowski

Komentarz
Facebook