Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Krajowe Dni Działkowca 2018 r.

2018-08-29 08:59

Dnia 25 sierpnia 2018 roku w hotelu Sungate Airport w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Krajowych Dni Działkowca. Obecnych było ponad 300 zaproszonych gości – przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rewizyjnej, a także przedstawiciele 26 okręgów PZD, członkowie zarządów ROD, zasłużeni działkowcy oraz uczestnicy konkursów krajowych. Oprawę muzyczną zapewnił zespół muzyczny „Bene”.

Rozpoczęcie uroczystości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość otworzył Pan Eugeniusz Kondracki Prezes PZD w obecności członków Krajowego Zarządu PZD i Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej: Pani Marii Fojt, Pani Barbary Korolczuk, Pana Tadeusza Jarzębaka, Pana Stanisława Zawadki i Pana Józefa Noskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W gali sztandarowej za delegacją Krajowej Rady PZD maszerowali delegaci z 13 okręgów PZD (Bydgoszczy, Legnicy, Łodzi, Piły, Podlaskiego, Pomorskiego, Poznania, Szczecina, Śląska, Toruńsko-Włocławskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wrocławia i Zielonej Góry).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie odśpiewano Hymn Narodowy oraz Hymn Polskiego Związku Działkowców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potem głos zabrał Prezes PZD. W swoim wystąpieniu Pan Eugeniusz Kondracki podkreślił rolę, jaką odgrywają ogrody działkowe w społeczeństwie, dając możliwość kontaktu z naturą mieszkańcom miast, zarówno osobom w wieku emerytalnym, jak i młodym małżeństwom oraz dzieciom. Prezes PZD w swoim wystąpieniu zaznaczył, że rozwój ogrodów działkowych możliwy jest dzięki dobrej współpracy Związku z samorządami lokalnymi. Przypomniał również, że Związek cały czas dąży do rozwoju i powstawania nowych ogrodów działkowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienia gości

Po wystąpieniu Prezesa PZD głos zabrali goście – Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jarosław Rzepa oraz Radny Miasta Krakowa Pan Stanisław Rachwał. Prezes ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu Pan Józef Rękas wystąpił w imieniu Burmistrza Sandomierza Pana Marka Bronkowskiego. Następnie głos zabrał Prezes Okręgu PZD w Szczecinie Pan Tadeusz Jarzębak oraz Prezes ROD im. F. Kotowskiego w Skierniewicach Pan Grzegorz Ligman. List z życzeniami od Pana Posła Krzysztofa Paszyka odczytał członek Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu Pan Józef Kasprzak.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goście przekazali Prezesowi PZD życzenia oraz upominki. Pan Eugeniusz Kondracki honorowym gościom przekazał dyplomy okolicznościowe.

 

Nagrody

Kolejną częścią obchodów było wręczenie odznak – „Za zasługi dla PZD” oraz „Zasłużony Działkowiec”. Odznaki „Za Zasługi dla PZD” otrzymali prezesi 20 Zarządów ROD uczestniczących w konkursie krajowym „ROD Roku 2018”, Prezesi i członkowie zarządów ROD jubileuszowych oraz zasłużeni działacze.

Złote odznaki „Zasłużony Działkowiec” otrzymało 13 działkowców, laureatów konkursu „Wzorowa Działka Roku 2018”. Odznaki wręczał Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki w towarzystwie I Wiceprezesa PZD Pana Tadeusza Jarzębaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potem Prezes PZD w towarzystwie Wiceprezesa PZD Pana Stanisława Zawadki wręczył puchary i dyplomy 23 prezesom zarządów ROD Jubileuszowych – 3 ROD z okazji 40-lecia, 1 ROD z okazji 50-lecia, 1 ROD z okazji 55-lecia, 4 ROD z okazji 60-lecia, 2 ROD z okazji 65-lecia, 5 ROD z okazji 70-lecia, 2 ROD z okazji 85-lecia, 4 ROD z okazji 90-lecia i jednemu ROD („Elżbieta” w Chorzowie) z okazji 100-lecia istnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie Pan Józef Noski, Prezes Okręgu Śląskiego i Przewodniczący Krajowej Komisji Konkursowej na scenę zaprosił delegacje z ROD nagrodzonych w konkursie krajowym „ROD Roku 2018”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puchary, dyplomy oraz tablice okolicznościowe wręczał Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki w towarzystwie I Wiceprezesa PZD Pana Tadeusza Jarzębaka członkom zarządów z 9 wyróżnionych ROD oraz z 12 ROD, które zostały laureatami konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdobywcą I miejsca i tytułu „Najlepszy ROD Roku 2018” został ROD „Odrodzenie” w Zabrzu.

Potem na scenę zostali zaproszeni działkowcy, którzy brali udział w konkursie „Wzorowa Działka 2018 roku”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes PZD wraz z I Wiceprezesem PZD wręczyli zwycięzcom konkursu dyplomy oraz zestawy książek. Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu ogrodniczego, ze względu na dużą wagę i objętość, laureaci oraz wyróżnieni otrzymają drogą pocztową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandarów uczestnicy Krajowych Dni Działkowca mieli okazję wysłuchać występu zespołu „Bene” i wzięli udział w zabawie tanecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystości zakończył wspólny posiłek, podczas którego można było porozmawiać i wymienić się refleksjami z uroczystości.

 

Małgorzata Wójcik

Zdjęcia: Adam Chełstowski

 

 

 

 

 

 

Facebook