• Slider 15

Konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy S10 na odcinku od autostrady A1 do granicy województwa Kujawsko – Pomorskiego

W dniu 8 maja 2024 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy S10 na odcinku od autostrady A1 do granicy województwa kujawsko – pomorskiego. Celem budowy drogi jest połączenie licznych tras szybkiego ruchu z Warszawy do Szczecina. Spotkanie informacyjne zorganizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wzięło w nim udział około 100 osób – w tym kilkudziesięciu działkowców oraz przedstawiciel biura Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – zastępca dyrektora p. Anna Bołądź. Na spotkaniu nie byli obecni przedstawiciele władz miasta – w tym nowy Prezydent, mimo, że zostali o nim powiadomieni. W trakcie spotkania przedstawione zostały główne założenia budowy drogi w trzech wariantach. Planowany termin realizacji zadania to 2030 – 2031 rok. Każdy z nich rozpoczyna się od zjazdu z autostrady Włocławek Północ i biegnie w stronę miasta do planowanego mostu przez Wisłę i dalej do granicy województwa:

Wariant 1 zakłada lokalizację mostu w pobliżu największych zakładów we Włocławku – Anwil S.A. tzw. ‘Azoty’. Przebieg trasy w tym miejscu zdaniem zebranych byłby najkorzystniejszy i nie kolidowałby z zabudową mieszkaniową ani z rodzinnymi ogrodami działkowymi. Dodatkowo byłby korzystny dla strefy przemysłowej, położonej wzdłuż trasy.

W wariancie 2 – trasa została zaprojektowana przez środek ROD „Tajemniczy Ogród” oraz po drugiej stronie Wisły – przez ROD „Zofijka”.  Pierwszy z tych ogrodów uległby prawdopodobnie całkowitej likwidacji, gdyż liczy on tylko 64 działki. Głos w tej sprawie zabrała p. Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura OZ PZD, która wskazała projektantom, iż lokalizacja trasy szybkiego ruchu w centrum miasta i to w połączeniu z likwidacją ROD stanowi poważną szkodę społeczną i ekologiczną. Zdanie to licznie zebrani działkowcy, którzy protestowali przeciw rekomendacji tego wariantu. W pobliżu ROD znajdują się również domy jednorodzinne, których mieszkańcy wyrażali na spotkaniu zdecydowany sprzeciw wobec tego wariantu.

Wariant 3 jest jeszcze bardziej kolizyjny z zabudową mieszkaniową, a trasa szybkiego ruchu przebiegałaby przez centrum miasta, co jest nie do przyjęcia dla mieszkańców Włocławka. Jej planowana lokalizacja przebiega w bliskim sąsiedztwie ogrodów działkowych więc działkowcy byliby mocno narażeni na oddziaływanie tej trasy (hałas, zanieczyszczenia). Ten wariant jest również wykluczony według obecnych na zebraniu działkowców i mieszkańców.

Kluczowy dla mieszkańców Włocławka i działkowców jest wybór odpowiedniego wariantu budowy trasy S10, który będzie rekomendowany przez GDDKiA w momencie składania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – co jest planowane w I kwartale 2025 roku. Na podstawie tej decyzji – będzie udzielone pozwolenie na budowę według określonego wariantu. W dalszej kolejności będą wydawane decyzje ZRiD i decyzje odszkodowawcze za zlikwidowane nieruchomości i wywłaszczone grunty.

Każda zainteresowana osoba (właściciel lub użytkownik terenu) może wypełnić ankietę w sprawie wyboru wariantu na przygotowanym formularzu (formularz znajduje się w załączniku u dołu strony oraz <TUTAJ>)  i wysłać ją na adres: TPF Sp. z o.o., ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: S10cz1@s10a1-oaw.pl Liczy się każda opinia, która będzie kluczowa dla istnienia kilkudziesięciu działek w ROD „Tajemniczy Ogród” i „Zofijka”! Termin składania wniosku do dnia: 19.06.2024 r.

Więcej informacji pod linkiem https://cz1.s10a1-oaw.pl/spotkania-informacyjne/

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką <KLIK>