Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Konsultacje publiczne w sprawie specustawy mieszkaniowej.

2018-04-29 08:57

W dniu 27 kwietnia 2018 r., w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zorganizowana została debata dotycząca zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych uwag do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

W spotkaniu wzięło udział około 50 osób reprezentujących instytucje, stowarzyszenia i komitety. Z ramienia Polskiego Związku Działkowców w debacie wziął udział Piotr Gadzikowski – członek Krajowego Zarządu PZD i Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD w Toruniu, oraz Agnieszka Rudawska – pracownik Wydziału Gospodarki Gruntami jednostki krajowej PZD.

Gospodarzem debaty był Pan Artur Soboń – Wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, natomiast sama debata prowadzona była przez Pana Marka Wielgo – redaktora naczelnego Muratorplus.pl. Z kolei osobami zaproszonymi w charakterze specjalistów byli:

 • dr inż. arch. Tomasz Sławiński – Towarzystwo Urbanistów Polskich;
 • Robert Perkowski – Burmistrz Ząbek, Prezes Zarządu Związku Samorządów Polskich;
 • Grzegorz Muszyński – członek zarządu spółki BGK Nieruchomości;
 • Jan Mencwel – prezes zarządu Stowarzyszenia „Miasto Jest Nasze”;

Pan Wiceminister Artur Soboń poinformował zebranych, iż w trakcie konsultacji publicznych do projektu wpłynęło aż 1 000 uwag. Część z nich została uwzględniana przy tworzeniu drugiej wersji projektu, jednakże z uwagi na zbyt krótki okres czasu, wersja ta nie została zaprezentowana na debacie. Jednakże Wiceminister zobowiązał się do jej udostępnienia po długim weekendzie. Wtedy ponownie mają odbyć się konsultacje publiczne oraz debata dotycząca nowej wersji. Mimo braku nowego projektu, pan Artur Soboń przedstawił kilka – według Ministerstwa – najważniejszych zmian. Dotyczą one w szczególności:

 • przekazania władztwa decyzyjnego z rąk wojewodów w ręce gmin;
 • obowiązkowe konsultacje nad wnioskami o wyrażanie zgody na inwestycję bez względu na fakt, czy dany teren jest przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy nie;
 • przywrócenie konieczności uzyskiwania zgód (a nie tylko opinii) właściwych organów,  w przypadku gdy obowiązujące przepisy tego wymagają;
 • decyzja o realizacji inwestycji mieszkaniowych wydawana tylko przez rady gminy (nie jak było w pierwotnej wersji również przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta);
 • zgodności inwestycji także ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • uszczegółowienia przepisów dotyczących konkursów urbanistyczno – planistycznych;
 • zróżnicowania - w zależności od wielkości miejscowości - standardów dostępu infrastruktury technicznej i społecznej jakie muszą spełniać tereny przeznaczone pod realizację inwestycji mieszkaniowych;
 • obowiązywania ustawy – 10 lat.   

Powyższe hasła pokazują, iż niewielka część uwag zgłoszonych m.in. przez Polski Związek Działkowców zostało uwzględnionych, jednakże w jakim zakresie ? Tego na chwilę obecną nie da się ustalić i dopóki nowa wersja projektu nie będzie udostępniona ciężko stwierdzić, czy rodzinne ogrody działkowe będą bezpieczne czy nie. Na pewno, jak tylko projekt zostanie udostępniony, niezwłocznie prawnicy zatrudnieni w Związku przystąpią do jego analizy pod kątem ewentualnych zagrożeń wynikających dla działkowców i ROD, a gdy zaistnieje taka konieczność, ponownie zgłosimy swoje uwagi, gdyż ogrody działkowe, jak i krytyczne zdania działkowców, które płyną do nas nieprzerwanie od ponad miesiąca są dla nas najważniejsze.

Także przeprowadzona debata nie rozwiała wszystkich wątpliwości, gdyż często odpowiedzi na pytania zaproszonych gości były bardzo ogólne, chociażby dotyczące dalszych losów nieruchomości, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Można było jednak wywnioskować, iż procedura szybkiej zmiany w przeznaczaniu terenów pod inwestycje mieszkaniowe – mimo innego przeznaczenia w miejscowych planach – zostanie utrzymana, co dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych, które położone są na terenach przeznaczonych pod zieleń działkową, z pewnością nie jest korzystne.

W debacie głos zabrał również przedstawiciel PZD Pan Piotr Gadzikowski, który zaznaczył, iż Polski Związek Działkowców jest Stowarzyszeniem skupiającym blisko milion działkowców i posiada ponad 40 tys. ha ziemi. Członek KZ PZD podkreślił, iż Związek rozumie potrzeby rozwoju budownictwa mieszkaniowego i wprowadzenie udogodnień, które będą temu służyły, ale nie kosztem rodzinnych ogrodów działkowych, które są urządzeniami użyteczności publicznej. Ogrody służą 4 milionom ludzi jako tereny zielone w miastach pełnych smogu i tereny do wypoczynku. Dlatego tak ważne jest ich dalsze istnienie oraz rozwój. Jednocześnie Prezes zadał najważniejsze dla działkowców pytanie „Czy projekt ustawy zagraża rodzinnym ogrodom działkowym ?”. Na to pytanie odpowiedzi udzielił Wiceminister Artur Soboń mówiąc: „Ręce precz od ogrodów działkowych”. Panie Ministrze, trzymamy Pana za słowo.

 

Agnieszka Rudawska

st. inspektor ds. terenowo – prawnych

WGG KZ PZD

  

 

 

 

Facebook