Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Konsultacje koncepcji rozwoju terenów zieleni w Toruniu.

2019-02-25 09:07
Tereny zieleni odgrywają bardzo ważną rolę, są one bowiem zielonymi płucami miast.  W związku z coraz to bardziej rozwijającą się infrastrukturą w przyszłości rola zieleni miejskiej znacznie powiększy się. Zieleń jest nieodzownym elementem krajobrazu, podnosi poziom wrażeń estetycznych, jest kojarzona z rekreacją i wypoczynkiem, dlatego jest tak ważna w dzisiejszych czasach. Należy dołożyć wszelkich starań, aby miasta nie były tylko blokowiskami, betonową zabudową i asfaltem na drodze, ale także, aby każdy człowiek bez wyjazdu poza granicę miasta miał możliwość aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu pośród zieleni. Rośliny pomagają nam w oczyszczaniu zatrutego smogiem i spalinami powietrza, a także obniżają temperaturę i nawilżają powietrze, co sprzyja zdrowiu każdej żywej istoty, nie tylko ludzi, ale i też zwierząt. 
W dniu 21 lutego 2019 roku o godz. 1700 w sali konferencyjnej Muzeum Etnograficznego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące „Koncepcji rozwoju terenów zieleni w Toruniu” w trakcie, którego omówiony został plan rozwoju terenów zielonych w Toruniu. Przeprowadzona została również dyskusja mająca na celu przedstawienie innych, niezawartych w omawianym dokumencie propozycji zmian oraz rozwoju terenów zielonych Torunia.  
Choć większość konsultacji dotyczyła skwerów, parków, bądź lasów miejskich to znalazł się również moment na dyskusję w sprawie rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych. To właśnie ogrody działkowe są największym skupiskiem aktywnie wypoczywających mieszkańców. W imieniu działkowców w spotkaniu udział wzięły pracownice Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców - starszy instruktor ds. ogrodnictwa - Blandyna Łubkowska oraz inspektor ds. administracyjnych - Oliwia Ciechomska. Omówione zostały możliwości skierowane w stronę Polskiego Związku Działkowców. Okręg Toruńsko – Włocławski PZD wielokrotnie zgłaszał do Urzędu Miasta Torunia pisemną chęć otwarcia swoich ogrodów na mieszkańców w związku z podjętym przez Krajową Radę PZD „Otwartym programem rozwoju ROD”, którego jednym z założeń było otwarcie ogrodów dla społeczności lokalnej. Mimo braku przychylności ze strony urzędu niektóre ogrody już na chwilę obecną w trakcie trwania sezonu w godzinach dziennych pozostawiają swoje bramy otwarte na mieszkańców Torunia, mimo iż nie zyskują z tego niczego, poza pochwałami ze strony otoczenia. Otwartość ogrodów na społeczność lokalną to nie tylko zwyczajne otwarcie bram,  przykładem jednania mieszkańców z działkowcami są wizyty dzieci w wieku przedszkolnym w ogrodach, które z uśmiechami na twarzy poznają tajniki ogrodnictwa stawiając pierwsze kroki w działkowym świecie, bądź zorganizowany w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Prząśniczka” festyn rodzinny z okazji 40-lecia istnienia ogrodu, na który zaproszeni byli nie tylko działkowcy, ale i cała okoliczna społeczność lokalna. Przedstawiona propozycja ze strony władz miasta z pewnością zachęci kolejne ogrody do praktykowania otwierania bram dla mieszkańców miasta. 
Jako działkowcy mamy prawo głosu, w związku z czym w biurze Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD w Toruniu przy ul. Lubickiej 12a oczekujemy na kolejne pomysły z Państwa strony w sprawie rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Toruniu, jakie moglibyśmy przekazać Prezydentowi Miasta Torunia. Uwagi możecie zgłaszać Państwo zarówno osobiście, jak i telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty e-mail na adres sekretariat@pzdtorun.pl najpóźniej do dnia 13 marca 2019r. 
 
St. Instruktor ogrodnictwa – B. Łubkowska
Inspektor ds. administracyjnych – O. Ciechomska
 
 
 
 
 
 
Facebook