Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Konstruktywne rozmowy działkowców z Premier Ewą Kopacz

 

W dniu 24 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Premier Ewą Kopacz. Stronę rządową reprezentowali  także Prezes Rządowego Centrum Legislacji minister Maciej Berek oraz Rzecznik Rządu Iwona Sulik. W imieniu PZD w spotkaniu uczestniczyli Prezes Związku Eugeniusz Kondracki,  Sekretarz Krajowej Rady PZD Izabela Ożegalska,  Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Zygmunt Kacprzak, Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Stanisław Zawadka, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”  r.pr. Bartłomiej Piech i r.pr. Tomasz Terlecki oraz Anna Kubuj - Kierownik Biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pani Premier, która wyraziła poparcie dla obywatelskiego projektu dotyczącego altan popartego przez ponad 700.000 Polaków. Zaproponowała również pomoc rządową w celu udoskonalenia projektu, aby możliwie kompleksowo zabezpieczał prawa wszystkich działkowców. W tym zakresie Premier Kopacz zaproponowała, aby prawnicy rządowi nawiązali pilną współpracę z pełnomocnikami Komitetu celem wypracowania wspólnego stanowiska, w kwestii propozycji zgłaszanych przez RCL.  
Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wyraził wdzięczność Pani Premier za wykazane zaangażowanie i troskę o sytuację działkowców. Podziękował również za podjęte – jeszcze jako Marszałek Sejmu - działania związane z uchwaleniem w zeszłym roku obywatelskiej ustawy o ROD. Prezes Kondracki przyjął propozycję Premier Kopacz uznając, że wszelka współpraca, mająca na celu szybkie rozwiązanie problemu altan, będzie służyła ochronie słusznych praw działkowców. Jednocześnie poruszył temat działań podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wobec ustawy o ROD, wskazując na sprzeciw jakie inicjatywy RPO wywołują w środowisku działkowców. W trakcie rozmów odniesiono się również do ogólnych problemów, z jakimi spotyka się PZD i działkowcy w trakcie wdrażania nowej ustawy o ROD. Prezes PZD poinformował Panią Premier o aktualnym stanienie zebrań, na których działkowcy decydują o przyszłości organizacyjnej ich ogrodów. Ponadto przedstawiciele Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD podnieśli problem regulacji sytuacji prawnej warszawskich ROD.
Godzinne spotkanie przebiegało w niezwykle życzliwej atmosferze wzajemnego zrozumienia. Z okazji nominacji na stanowisko premiera, Prezes Eugeniusz Kondracki wręczył Pani Ewie Kopacz bukiet róż, życząc dalszych sukcesów i satysfakcji. Przychylność, z jaką Pani Premier odnosiła się do ogrodów działkowych i działkowców oraz deklarowana przez nią gotowość do dalszej współpracy z PZD, dają nadzieję, że nie tylko przy okazji prac nad obywatelskim projektem ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” uda się wspólnie podejmować działania na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego dla dobra polskich rodzin.
 
(med. KR)
 

Komentarze

Komentarz
Facebook