Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Konkurs wiedzy teoretycznej pn. „Mistrz wiedzy działkowej”

2019-07-25 14:39

W dniu 24 lipca 2019 roku w świetlicy biura Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD został przeprowadzony po raz pierwszy konkurs z wiedzy teoretycznej pn. „Mistrz wiedzy działkowej”.

            Uczestnicy konkursu, którzy wcześniej wyrazili pisemną chęć wzięcia w nim udziału, zostali zaproszeni do Torunia w celu przeprowadzenia konkursu. Każda osoba dostała do rozwiązania test, który składał się z czterdziestu pytań podzielonych na osiem bloków tematycznych: Ustawa o ROD, Statut PZD, Regulamin ROD, warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne, nawożenie i wiedza ogólna o Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD. Test obejmował po pięć pytań z każdego działu. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 60 minut. Jednak wszyscy oddali wypełnione arkusze przed czasem. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD Pan Piotr Gadzikowski oraz Pani Blandyna Łubkowska – starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu PZD.

            Po zakończeniu konkursu na uczestników czekał przygotowany wcześniej słodki poczęstunek. Opinie uczestników po oddaniu testów były optymistyczne a na ich twarzach widoczne były uśmiechy. Każdy z nich udział w konkursie ocenił jako pozytywną przygodę i wyraził chęć dalszego udziału w takich konkursach.

 

Przygotowała:

mgr Blandyna Łubkowska

Starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD

 

 

 

 

 

Facebook