Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Konkurs krajowy pn. "Najpiękniejsza działka w ROD " rozstrzygnięty!!!

2021-08-30 18:42

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 140/2021 z dnia 4 maja 2021 r. ogłosił konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza działka w ROD”. Konkurs, który zorganizowany został w związku z obchodami Jubileuszu 40-lecia PZD, skierowany był do działkowców posiadających tytuł do działki w ROD należących do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Zaś celem konkursu było zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD oraz wynagrodzenie i dostrzeżenie pracy i wkładu działkowców, którzy poprzez swoje działania wykorzystują i wdrażają na swoich działkach w ROD programy PZD, a w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny oraz Program Bioróżnorodności.

Uchwałą nr 212/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. Krajowy Zarząd PZD zgodnie z Regulaminem konkursu powołał komisję konkursową, której przewodniczył Pan Edward Galus-Członek Krajowego Zarządu PZD. Komisja konkursowa, która obradowała 20-21.07.2021 r. dokonała zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu oceny i analizy 65 zgłoszeń do konkursu, a następnie  przedstawiła Krajowemu Zarządowi PZD swoje rekomendacje.

Na posiedzeniu w dniu 27.08.2021 r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 244/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu pn. „Najpiękniejsza działka w ROD”. Krajowy Zarząd PZD zdecydował o przyznaniu:

Miejsca I – Państwu Zofii i Kazimierzowi Pala, którzy użytkują działkę w ROD „Bielany” w Krakowie. Zwycięzcy konkursu zdobyli maksymalna liczbę punków - 100/100. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości  4 000 zł oraz dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie krajowym.

Miejsca II – Państwu Mariannie i Zbigniewowi Grabarczykom, którzy są użytkownikami działki w ROD im. Kaprala Benedy w Bydgoszczy. Laureaci II miejsca otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości  3 000 zł oraz dyplom potwierdzający zajęcie II miejsca w konkursie krajowym.

Miejsca III - Pani Annie Gwardiak, która użytkuje działkę w ROD „Pszczółka” w Wysokiem Mazowieckiem. Za zajęcie III miejsca, uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości  2 000 zł oraz dyplom potwierdzający zajęcie III miejsca w konkursie krajowym.

Krajowy Zarząd PZD przyznał również 8 wyróżnień:

  1.      Marzena i Grzegorz Lompert – działka w ROD „Marysieńka” w Gniewie;
  2.      Barbara i Zbigniew Wyżga – działka w ROD „Podgórze” w Krakowie;
  3.      Józef Waligóra – działka w ROD „Góra Zabełecka” w Nowym Sączu;
  4.      Katarzyna Tereszkiewicz – działka w ROD „Energetyk, Górnik, Nauczyciel” w Warszawie;
  5.      Irena i Edmund Derwich – działka w ROD „Na Zboczu” w Śremie
  6.      Regina i Waldemar Stasik – działka w ROD „Witaminka” w Pyskowicach;
  7.      Monika i Wiesław Szada-Borzyszkowscy – działka w ROD im. E.Gierczaka w Koszalinie;
  8.      Leokadia Wojtowicz – działka w ROD „Słoneczny Stok” w Wieliczce.

Wyróżnieni uczestnicy konkursu, otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł oraz dyplomy pamiątkowe, potwierdzające udział w konkursie oraz otrzymane wyróżnienia.

Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa jubileuszowe.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane również w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych PZD.

 

Anna Mioduszewska

Facebook