Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Konferencja w Minikowie

2018-05-29 09:13

W dniu 24 maja 2018 roku w Minikowie odbyła się konferencja „Mikrobiologia w rolnictwie”. Organizatorami tej konferencji byli: Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz BactoTech.

            Na zaproszenie organizatorów w konferencji z Okręgu udział wzięły Pani mgr inż. Anna Bołądź z-ca dyrektora biura Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD oraz Pani mgr Blandyna Łubkowska instruktor ds. ogrodnictwa  Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD. Program był bardzo bogaty i przekazywał wiele przydatnych informacji osobom zaproszonym. Jednymi z podejmowanych tematów były:
- techniczne zabezpieczenia pod RODO, które przedstawił Pan Krzysztof Błaszkiewicz Prezes Zarządu BluSoft Sp. Z o. o.,

- Rola drobnoustrojów w prawidłowym funkcjonowaniu gleby, który omówiła Pani dr hab. Aleksandra Burkowska – But z UMK w Toruniu oraz

- wpływ mikroorganizmów na rozwój i plonowanie roślin, z którym zapoznał zebranych Pan dr hab. Maciej Walczak z UMK w Toruniu.

            Te i kilka innych tematów zostały szeroko omówione. Zaproszeni prelegenci przedstawili dlaczego w glebie musi być odpowiednio dużo mikroorganizmów, wskazali jakie zabiegi agrarne prowadzą do eliminacji pożytecznych mikroorganizmów, a jakie stymulują ich rozwój. Ponadto przedstawili wyniki badań niezależnych instytutów naukowych – z Puław i Skierniewic oraz opinie plantatorów na temat wpływu dobrej jakości preparatów mikrobiologicznych dedykowanych rolnictwu na osiągane plony.

 

Instruktor ds. ogrodnictwa

Okręgu toruńsko – włocławskiego PZD

mgr Blandyna Łubkowska

 

 

 

Facebook