Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Konferencja szkoleniowa zarządów rod miasta i rejonu Włocławek.

2016-12-27 19:01

W pomieszczeniach należących do Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców przy ul. Kilińskiego 9 we Włocławku odbyła się konferencja szkoleniowa zarządów rod miasta i rejonu Włocławek. Jak zawsze frekwencja dopisała, liczni przybyli prezesi zarządów ogrodów.

Otwarcia konferencji dokonał Pierwszy wiceprezes OZ PZD – p. Leszek Konefał, który przywitał zebranych oraz przybyłych na konferencję w osobach prezesa OZ PZD – p. Piotra Gadzikowskiego oraz Z-cę dyrektora biura OZ PZD – p. Annę Bołądź. Po powitaniu i prezentacji głos zabrał prezes OZ PZD, który zapoznał zebranych z porządkiem konferencji i jej głównymi tematami. Do najważniejszych spraw należy bezwzględnie zaliczyć bezpardonowy atak mediów na Polski Związek Działkowców i całkowite rozmijanie się z prawdą w przedstawianych reportażach telewizyjnych jak i w artykułach prasowych. A przy tym towarzyszące temu inne wydarzenia, które można w prosty sposób połączyć w całość działań wymierzonych w dobre imię działkowców oraz całego Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców. Wielu z zebranych na Sali osób zabierało głos w dyskusji wyrażając słowa dezaprobaty dla takich działań, jednocześnie wskazując na bardzo dobrą reakcję ze strony działkowców oraz organów wyższych PZD, stających w obronie niesłusznie poniżanych osób społecznie pracujących dla dobra działkowców.

Pan Piotr Gadzikowski przedstawił ocenę Powszechnego programu przeglądu działek i rod w 2016 roku, wskazując co trzeba poprawić by nasze ogrody zyskały jeszcze bardziej. Jednym z kierunków działania jest bezapelacyjnie zweryfikowanie stanu infrastruktury wspólnej rod i jej zmodernizowanie. Należy zauważyć w tym miejscu, że nie jest ona zła a nawet śmiało można ocenić ją na poziomie bardzo dobrej, ale co stoi na przeszkodzie by można było ją określić jako wzorową czy wspaniałą? Konieczne są inwestycje! Prezes OZ PZD wskazał tu na możliwości wewnątrzorganizacyjne, takie jak dotację czy niskooprocentowane pożyczki. To bardzo dobrze sprawdzające się źródła dofinansowania dla ogrodów. Tylko w mijającym roku Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD przekazało do ogrodów kwotę 496.000, 00 zł. właśnie tytułem bezzwrotnej dotacji.

Włocławskie ogrody były gospodarzami tegorocznych Okręgowych Dni Działkowca, w których brało udział ponad 750 działkowców z całego Okręgu. Prezes OZ PZD jeszcze raz bardzo gorąco podziękował za pomoc w organizacji i ogromne poświęcenie przy realizacji tego święta.

Pani Anna Bołądź odpowiadała na zadawane przez uczestników konferencji pytania skupiające się wokół problematyki administracyjno – prawnej, z którymi borykają się zarządy rod. Bardzo ciepło została przyjęta informacja o zorganizowanych w biurze OZ PZD dyżurach prawnika, z którym można porozmawiać telefonicznie lub przesłać zapytania drogą poczty e-mail.

 

(PKG)

 

 

 

 

Facebook