Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat w sprawie walnych zebrań w roku 2020

2020-12-04 14:30

Krajowa Rada PZD na VII posiedzeniu, które odbyło się dnia 3 grudnia 2020 r. dokonała podsumowania i oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020 roku. Informacja nt. kampanii sprawozdawczej przygotowana została w oparciu o dane przekazane z wszystkich Okręgów PZD.

Z uwagi na epidemię koronawirusa walne zebrania w ROD miały w tym roku szczególny charakter. Krajowa Rada i Krajowy Zarząd PZD od początku pandemii monitorowały sytuację w kraju i podejmowały niezbędne działania dla zapewnienia bezpiecznego, ale nieprzerwanego funkcjonowania ogrodów. Krajowy Zarząd PZD Uchwałą nr 44/2020 z dnia 11.03.2020 r.  w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 zadecydował o przesunięciu terminów walnych zebrań w ROD do dnia 15 lipca 2020 r. Jednocześnie upoważnił zarządy ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 roku w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań podjętych w 2019 roku. Zaś Krajowa Rada PZD Uchwałą nr 4/IV/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne określiła zgodne pod względem prawnym możliwości przeprowadzenia walnego zebrania, jak również umożliwiła odstąpienie od jego przeprowadzenia w roku 2020 i wydłużyła okres odbywania walnych zebrań do 15 października 2020 r.

Krajowa Rada PZD oceniła, iż zarządy ROD podejmując decyzje w sprawie walnego zebrania w ROD świadomie w szczególności kierowały się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa działkowcom, a także potrzebami finansowymi ROD, chęcią realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych oraz uchwalenia partycypacji działkowców.

Do dnia ogłoszenia w kraju stanu epidemii walne zebrania odbyły się w 116 ogrodach. Po ogłoszeniu epidemii walne zebrania odbyły się: w formie komisarycznych walnych zebrań ROD w 315 ogrodach, w 149 ROD odbyły się konferencje delegatów – z czego aż w 113 na podstawie rozwiązań przyjętych przez Krajową Radę PZD. Aż 1225 walnych zebrań odbyło się w ROD do 100 członków PZD lub do 100 delegatów. Łącznie, mimo panujących ograniczeń oraz dużych trudnościach organizacyjnych w 2020 roku odbyło się 1794. Stanowi to 38,52% wszystkich ROD w PZD. Średnia frekwencja podczas walnych zebrań wyniosła 33,3% i była wyższa o 4,5% od średniej w 2019 r. Podczas komisarycznych walnych zebrań w ROD, który były szczególną formą odbywania walnych zebrań, średnia frekwencja wyniosła aż 80,7%. Natomiast średnia frekwencja podczas konferencji delegatów wyniosła 73%. Tematyka poruszana na walnych zebraniach nie odbiegała zasadniczo od tematów, które zazwyczaj występują i obejmowała problemy związane: ze znacznym wzrostem kosztów gospodarowania odpadami w ROD, bezpieczeństwa na działkach, z dostępem i korzystaniem na działkach w ROD z wody i wzrostem kosztów z tego tytułu. W związku z ogromnym wzrostem zainteresowania działkami w okresie epidemii, również ten temat poruszany był podczas walnego walnych zebrań.

Działkowcy pozytywnie oceniali  współpracy z samorządami lokalnymi, a także działania podejmowane przez Krajowy Zarząd i Krajową Radę PZD w związku z funkcjonowaniem ROD w okresie epidemii.

W 2748 ROD, w których sytuacja finansowa pozwalała na funkcjonowanie w oparciu o decyzje podjęte na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w roku 2019, zarządy ROD podjęły decyzję o odstąpieniu od organizacji walnych zebrań w 2020 roku.

Krajowa Rada PZD pozytywnie oceniła przebieg kampanii sprawozdawczej w ROD w 2020 r. Podjęte przez Krajowy Zarząd i Krajową Radę PZD działania i decyzje zagwarantowały nieprzerwane funkcjonowanie ROD. Pozwoliły kontynuować bieżącą działalność statutową ROD, zachowana została płynność finansowa oraz realizacja zadań inwestycyjnych. KR PZD wskazała, że wszystkie okręgi PZD przygotowały się do kampanii walnych zebrań w roku 2020: powołane zostały zespoły do obsługi walnych zebrań, w wielu okręgach przeszkolono zarządy ROD, komisje rewizyjne i księgowe ROD. Niestety epidemia koronawirusa uniemożliwiła organizowanie i odbywanie walnych zebrań w ROD na dotychczasowych zasadach.

Krajowa Rada PZD wysoko oceniła działania Krajowego Zarządu PZD związane z monitorowaniem i podejmowaniem od samego początku epidemii niezbędnych dla ROD decyzji, bowiem przyjęte rozwiązania  sprawdziły się  i zagwarantowały nieprzerwane funkcjonowanie wszystkich struktur Związku.

Krajowa Rada PZD przekazała wyrazy uznania i podziękowania dla zarządów ROD, które mimo pandemii przygotowały i przeprowadziły walne zebrania w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla działkowców. KR PZD doceniła również działania okręgowych zarządów PZD, które w kampanii sprawozdawczej spełniły swoją rolę i udzieliły niezbędnej pomocy i wsparcia merytorycznego zarządom ROD – 80% walnych zebrań ROD obsłużonych zostało przez działaczy społecznych PZD oraz pracowników Okręgów.

Krajowa Rada PZD podkreśla, że zaangażowanie członków organów ROD nie zmalało, dzięki czemu możliwe jest funkcjonowanie ogrodów oraz korzystanie z działek przez działkowców i ich rodziny. Taka postawa, jak wskazała w uchwale Krajowa Rada  PZD to powód do dumy dla Związku.

 

Biuro Krajowej Rady PZD

Facebook