Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Prezydium Krajowej Rady z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie pożarów i bytowania osób bezdomnych na terenach ROD w sezonie zimowym.

2018-02-12 09:20

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z doniesieniami medialnymi z ostatnich miesięcy przedstawiającymi skalę problemu zjawisk niebezpiecznych w ROD, dotyczącymi m.in. pożarów i problemu bezdomnych. Wobec przytłaczających statystyk, istniejących problemów i skali zjawisk Prezydium KR PZD w dniu 8 lutego 2018 r. przyjęło następujące stanowisko i zalecenia.

Tylko w styczniu i lutym br. na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych odnotowano wiele pożarów, w tym ten najtragiczniejszy z 4 lutego 2018 r. w Pelplinie (woj. pomorskie), gdy w pogorzelisku po altanie działkowej strażacy odnaleźli zwęglone zwłoki. W grudniu 2017 r. w Tychach znaleziono zwłoki mężczyzny i uratowana została 41-letnia kobieta wyłącznie dzięki interwencji zgłaszającej zdarzenie osoby. Oboje padli ofiarami zatrucia tlenkiem węgla. Podobna sytuacja – i równie tragiczna – miała miejsce w ROD „Biedaszkowo” w Bydgoszczy, gdzie śmierć poniosła para przebywająca w altanie odnaleziona przez członka ich rodziny. W Kołobrzegu 11 stycznia br. w altanie również odnaleziono dwie osoby martwe, tu jako przyczyny śmierci policja uznaje alkohol i tlenek węgla. Do pożarów i zatruć tlenkiem węgla dochodzi najczęściej w wyniku prób dogrzewania się w nieprzystosowanych do celu mieszkalnego altanach. W Przemyślu z kolei w wyniku wybuchu gazu wydobywającego się z nieszczelnej instalacji zniszczona została murowana altana, a jej właściciel został ranny. Natomiast w Ełku 18 stycznia br. odnaleziono ciało 37-letniego bezdomnego zmarłego w wyniku wychłodzenia.

Wśród tych wielu tragedii coraz częstsze są jednak przypadki, gdy życie bezdomnych udaje się uratować. Wszystkie te przypadki są wynikiem działań prewencyjnych służb i urzędów oraz zawiadomieniu ich we właściwym czasie przez użytkowników działek. Na terenie ROD przy ul. Dmowskiego w Poznaniu 11 stycznia br. straż miejska odnalazła 4 głodnych bezdomnych, których udało się ocalić przed wychłodzeniem. W Warszawie z dużymi sukcesami działa patrol medyczny (radiowóz z ratownikami medycznymi wyposażony w sprzęt i środki medyczne) odwiedzający bezdomnych m.in. w ogrodach działkowych.

Od zdecydowanej reakcji działkowców, służb i osób postronnych zależy życie tych ludzi. Działkowcy oraz zarządy ROD powinny zgłaszać wszelkie przypadki koczowania bezdomnych odpowiednim służbom – policji, straży miejskiej, Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej lub Wydziałom Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w swoim mieście. Pomoże to nie tylko ochronić majątek działkowców, ale przede wszystkim ratować życie tych osób.

Wobec powyższego Prezydium Krajowej Rady apeluje o:

  • częstszy dozór altan i działek w okresie zimowym ze strony działkowców;
  • zwracanie uwagi nie tylko na swoje działki, ale zainteresowanie się działką sąsiada i komunikacja międzysąsiedzka;
  • zgłaszanie wszystkich przypadków dostrzeżenia bezdomnych i innych nieznanych osób na terenie ROD zarządom i policji;
  • współpracę z policją i umożliwianie swobodnego patrolowania terenów ogrodów przez funkcjonariuszy (np. przekazanie kluczy do bram w ogrodzie);
  • ubezpieczanie mienia pozostawianego na działkach;
  • w ramach możliwości finansowych pojedynczych ogrodów podejmowanie działań zmierzających do zatrudnienia agencji ochroniarskiej lub stróża;
  • w ramach prac kolegiów prezesów podejmowanie negocjacji z firmami ochroniarskimi w celu wynegocjowania korzystnych rabatów i warunków umów na świadczenie usług ochroniarskich przez jedną agencję dla kilku ogrodów jednocześnie;
  • podejmowanie indywidualnych dla każdego ROD decyzji w sprawie zakupu systemu monitorującego;

Prezydium Krajowej Rady jest świadome, że na powyższe problemy nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, ale jest to problem do poważnych przemyśleń, dyskusji i podjęcia działań w ramach prac zarządów i walnych zgromadzeń. Dodatkowo jest to problem, który dotyczy praktycznie wszystkich ogrodów działkowych, a od działań podjętych w zakresie prób jego rozwiązania zależy nie tylko ochrona majątków działkowców, ale przede wszystkim ludzkie życie.  

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 8 lutego 2018 r.

 
 
 
 
Facebook