Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie „Raportu w sprawie funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi (stan na 23.08.2020 r.)"

2020-12-04 14:24

W związku z intensywnym procesem wdrażania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz licznymi problemami zgłaszanymi przez zarządy ROD i działkowców, Krajowa Rada PZD zleciła wszystkim Okręgom PZD zbadanie aktualnej sytuacji „śmieciowej” w ROD.

Na podstawie informacji z Okręgów PZD, Biuro prawne PZD przygotowało „Raport  w sprawie funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi (stan na dzień 23 sierpnia 2020 r.)”. Z przedmiotowym raportem zapoznała się w dniu 3 grudnia 2020 r. Krajowa Rada PZD, która w uchwale nr 4/VII/2020 w sprawie oceny funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi dokonała oceny sytuacji „śmieciowej” w ROD oraz przyjęła stosowane zadania dla wszystkich struktur PZD.

Poniżej publikujemy ww. uchwałę oraz raport, który zawiera część opisową odnoszącą się do takich zagadnień jak:

  • Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi, które obowiązują na terenie ROD, w tym w zakresie segregacji
  • Wdrażanie zmienionych zasad gospodarki odpadami w przypadku ROD, które zostały włączone do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych oraz ROD, które zostały wyłączone z ww. systemu i muszą zawrzeć umowy z firmami na wywóz odpadów komunalnych (i rozliczać śmieci w systemie prywatnym). Jak wygląda proces wyłania tych firm, kto o tym decyduje, jakie czynniki mają wpływ na decyzję w tym zakresie, jaką rolę odgrywają w tej kwestii Okręgi PZD
  • Realizacja przez działkowców segregacji odpadów komunalnych w  ROD, w których została ona wprowadzona. Co wpływa na to, że w niektórych ROD działkowcy segregują odpady, a w niektórych nie?
  • Rozwiązania prawne związane z wywozem śmieci z terenów ROD, które są przyjmowane w ramach poszczególnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. W szczególności, jak wyglądają kwestie związane z ustalaniem stawek opłat za wywóz śmieci tj. w jakiej wysokości przyjmowane są one w systemie gminnym, a w jakiej wysokości w systemie opartym o indywidualne umowy? Co ma wpływ na wysokość stawek tych opłat w obu systemach?
  • Wzrost opłat za wywóz odpadów komunalnych z terenów ROD w 2020 r. Jakie są przyczyny wzrostu opłat za wywóz śmieci? 
  • Ocena przez Okręgi PZD, zarządy ROD oraz działkowców poszczególnych systemów  odbioru odpadów komunalnych, w tym problemy wynikające z poszczególnych systemów oraz propozycje działań
  • Działania podejmowane przez Okręgi PZD, mające na celu pomoc ROD we wdrożeniu zmienionych zasad gospodarki odpadami komunalnymi w ROD oraz propozycje Okręgów PZD, aby poprawić system wywozu śmieci na terenach ogrodów działkowych

Raport zawiera również 2 tabele ukazujące, jakie systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ROD obowiązują w poszczególnych miejscowościach oraz zbiorczo w Okręgach PZD (według stanu na dzień 23.08.2020 r.).

Zachęcamy zarządy ROD oraz działkowców do zapoznania się z tymi dokumentami!

Uchwała Nr 4/VII/2020 Krajowej rady PZD z 3.12.2020 r. w sprawie w sprawie oceny funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi [POBIERZ]

Raport w sprawie funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi stan na 23 sierpnia 2020 r. [POBIERZ]

Tabela Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD, w tym segregacja odpadów [POBIERZ]

 

Krajowa Rada PZD

Warszawa, dnia  4 grudnia 2020 r.

Facebook