Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie znaczenia I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

2021-06-29 14:12

Komunikat Krajowej Rady PZD

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie znaczenia I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

 

W dniach 27-28 czerwca 1981 roku odbył się Warszawie, w Sali Kolumnowej Sejmu, IX Krajowy Zjazd Delegatów Pracowniczych Ogrodów Działkowych, który był jednocześnie I Krajowym Zjazdem Polskiego Związku Działkowców.

Po uchwaleniu przez Sejm w dniu 6 maja 1981 roku ustawy o pracowniczych ogrodach działkowcy, działkowcy mieli wreszcie własną, samodzielną organizację - Polski Związek Działkowców. Zjazd był pierwszym tak ważnym wydarzeniem dla ruchu ogrodnictwa działkowego, dlatego że był powrotem do korzeni samorządowych. Realizował on zapisy ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r., która określiła dotychczas nieznane Związkowi i działkowcom zadania wynikające z jego tradycji i doświadczeń, ale również oczekiwań społeczeństwa. W Zjeździe uczestniczyło 200 delegatów reprezentujących ponad 600 000 działkowych rodzin, które gospodarowały wówczas na 29 000 hektarach gruntów będących w użytkowaniu POD.

I Krajowy Zjazd Delegatów  PZD uchwalił pierwszy w historii naszego Związku Statut, najważniejszy akt prawa wewnętrznego. Statut określił, że Związek jest samodzielną i samorządną organizacją społeczną zrzeszającą osoby fizyczne będące użytkownikami działek w pracowniczych ogrodach działkowych. Ponadto Zjazd wybrał pierwsze władze Związku: 78 osobową Krajową Radę i jej 15 osobowe Prezydium na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim, 17- osobową Krajową Komisję Rewizyjną oraz 15 osobową Krajową Komisję Rozjemczą.

Krajowa Rada PZD podkreśla, że I Krajowy Zjazd Delegatów PZD odbywał się w czasie, gdy istniało ogromne zapotrzebowanie na działki określane na 700 000, co determinowało najważniejsze zadania Związku. Dlatego też Zjazd docenił działania organów państwa, dzięki którym unormowano stan prawny Polskiego Związku Działkowców oraz stworzono warunki do dalszej jego działalności.  Nie czekając na dalsze działania organów państwa, zaakceptował przygotowany przez Krajową Radę PZD projekt uchwały Rady Ministrów o rozwoju pracowniczych ogrodów działkowych.

Zjazd wypowiedział się w sprawie przydział działek w budowanych ogrodach. Zjazd uznał, że w pierwszej kolejności uwzględnić należy wielodzietne rodziny pracownicze zatrudnione w trudnych warunkach i o niskich dochodach. Kolejne grupy to inwalidzi wojenni, emeryci i renciści, a także domy dziecka. Wyraził także wolę i celowość przejęcia przez Związek funkcji inwestora w budownictwie działkowym. W związku z tym Zjazd zwrócił się do centralnych i terenowych władz państwowych o pilne przekazanie PZD wolnych terenów  w miastach i podmiejskich pod ogrody. Zjazd uznał, że dla zabezpieczenia planu rozwoju i bieżących potrzeb istniejących już ogrodów należy egzekwować postanowienia ustawy o POD w formie zapewnienia odpowiedniej puli materiałowej w terenowych planach rozwoju ogrodnictwa działkowego.

I Krajowy Zjazd Delegatów PZD za jedno z podstawowych zadań Związku uznał racjonalne i nowoczesne zagospodarowanie działek w celu intensyfikacji produkcji płodów ogrodniczych oraz zapewnienia wypoczynku rodzinom, a w ogrodach otwartych mieszkańcom miast. Za kolejne zadanie Zjazd uznał podjęcie badań i studiów, mających na celu ustalenie modelowych rozwiązań dla najbardziej racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania działek oraz prawidłowego rozwoju POD w kraju.

Dużą uwagę Zjazd poświecił potrzebom działkowców i niesieniu im pomocy poprzez lepsze zaopatrzenie, a także wydzielenie środków produkcji dla potrzeb Związku. Zjazd podjął również inną decyzję, która przyniosła wiele oporów zewnętrznych: utworzono własne wydawnictwo dla zapewnienia odpowiednich materiałów instruktażowych i szkoleniowych. Pierwszy numer „działkowca”  został wydany przez Związek w styczniu 1982 r.

Ponadto Zjazd zobowiązał Krajową Radę do podjęcia pilnych działań zbadania stopnia skażenia środowiska w ogrodach leżących w strefach zagrożenia wspólnie z resortem środowiska, zalecał tworzenie ogrodów o rozszerzonym  polu działania na terenach podmiejskich, a także opowiedział się za maksymalnym ograniczeniem likwidacji ogrodów i zobowiązał wszystkie instancje PZD do konsekwentnego egzekwowania przepisów ustawy w tej sprawie.

Krajowa Rada PZD podkreśla, że  cały czas realizowana jest główna myśl, która kiedyś powstała przy tworzeniu ogrodów działkowych przez naszych protoplastów, a więc służenie ludziom potrzebującym pomocy poprzez tworzenie ogrodów, przekazanie do użytkowania działek, pomoc w zagospodarowaniu i korzystaniu z nich. Wszystko to, co Związek robi, ale w innych już warunkach politycznych, gospodarczych i społecznych, potwierdza nieprzerwane kontynuowanie  pierwotnej idei.

Dokładnie w 40 rocznicę I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD dla podkreślenia jego znaczenia dla Polskiego Związku Działkowców oraz rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego odbyło się uroczyste jubileuszowe IX posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W przeprowadzonym w formie zdalnej posiedzeniu, oprócz członków KR PZD udział wzięli członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z Przewodniczącą Marią Fojt oraz prezesi Okręgów nie będący członkami KR PZD.

(Więcej o jubileuszowym posiedzeniu Krajowej Rady PZD na stronie internetowej www.pzd.pl)

 

 

 

                                                                                                                        Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

Facebook