Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD z dnia 25 października 2021 roku w sprawie podsumowania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD

2021-10-26 10:22
KOMUNIKAT
 
KRAJOWEJ RADY PZD
 
z dnia 25 października 2021 roku
 
 w sprawie podsumowania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD
 
 
 
Krajowa Rada PZD na XI posiedzeniu, które odbyło się dnia 21 października 2021 r. dokonała podsumowania i oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku w oparciu o dane przekazane ze wszystkich Okręgów PZD.
 
Krajowa Rada PZD stwierdza, że kampania sprawozdawcza w 2021 roku w ROD przebiegła w nietypowy sposób ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia w kontaktach społecznych – w tym trwający przez pierwszą połowę roku zakaz organizowania zebrań. Krajowy Zarząd PZD w dniu 1 grudnia 2020 roku podjął uchwałę nr 347/2020 w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19, którą zobowiązał okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu terminów odbycia walnych zebrań i konferencji delegatów w ROD w 2021 roku do 31 sierpnia 2021 r. Wszystkie okręgowe zarządy PZD podjęły uchwały w tej sprawie, w całym kraju termin odbycia walnych zebrań i konferencji delegatów został znacznie przedłużony. Ponownie, w wyniku oceny stanu odbywania walnych zebrań do 31 sierpnia br. oraz sytuacji epidemicznej, Okręgowe Zarządy PZD zostały upoważnione uchwałą nr 282/2021 Krajowego Zarządu PZD do pojęcia decyzji o wydłużeniu terminu walnych zebrań (konferencji delegatów) do 30 września br. 
 
Krajowa Rada PZD przypomina, że przystąpienie do kampanii sprawozdawczej w ROD stało się możliwe dopiero w czerwcu b.r., po częściowym poluzowaniu obostrzeń przez Rząd RP. W dniu 14 czerwca br. Krajowy Zarząd PZD opublikował komunikat w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym.
 
Przygotowania do walnych zebrań prowadzone były od grudnia 2020 roku. Wszystkie Okręgi podejmowały działania by przygotować się do kampanii walnych zebrań oraz udzielić pomocy zarządom ROD w procesie organizacji zebrań. Okręgowe Zarządy PZD powołały zespoły do obsługi walnych zebrań. W miarę możliwości  OZ przeszkoliły osoby obsługujące walne zebrania, wybierając bezpieczną formę spotkań.
 
Na potrzeby tegorocznych walnych zebrań, które miały szczególny charakter w zależności od rozwiązania przyjętego w ROD w 2020 roku, w przyjętych uchwałą nr 24/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021 roku w Wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD  w roku 2021 opracowany został odrębny rozdział wytycznych poświęcony tej tematyce oraz opracowane zostały wzory dokumentów dedykowane odmiennej sytuacji rodzinnych ogrodów działkowych. Na tę okoliczność Krajowy Zarząd PZD opracował i wydrukował na własny koszt dwa rodzaje zawiadomień na walne zebrania: dla ROD, które odbyły walne zebrania w 2020 roku oraz odrębne dla tych ROD, które w 2020 go nie odbyły. Zawiadomienia zostały przekazane do wszystkich ROD za pośrednictwem Okręgów. Wytyczne w postaci broszury przekazane zostały pocztą do wszystkich zarządów ROD oraz elektronicznie na adresy e-mailowe założone wszystkim ROD przez Jednostkę Krajową PZD w miesiącu lutym 2021 r.
 
Krajowa Rada PZD stwierdza, że na dzień 30 września 2021 r. walne zebrania sprawozdawcze (konferencje delegatów) w roku 2021 odbyły się w 4305 ROD (93,57%). W 172 ROD w 24 okręgach odbyły się konferencje delegatów. W 4 Okręgach: w Elblągu, Lublinie, Pile, Sudeckim odbyło się 100 % zebrań, a w Okręgach w Bydgoszczy, Łódzkim, Podlaskim, Poznaniu - 99% zebrań. Najsłabiej odbywanie walnych  przedstawia się w Okręgach w Gorzowie Wlkp., gdzie zebrania odbyły się w 50 na 70 ROD, w Okręgu w Zielonej Górze – 87 na 120 ROD, w Okręgu Warmińsko-Mazurskim - 154 na 166 ROD. Frekwencja na walnych zebraniach nie odbiegała od lat ubiegłych. Tematyka poruszana na walnych zebraniach nie odbiegała zasadniczo od tematów, które zazwyczaj występują i obejmowała problemy związane: ze znacznym wzrostem kosztów gospodarowania odpadami w ROD, bezpieczeństwa na działkach, z dostępem i korzystaniem na działkach w ROD z wody i wzrostem kosztów z tego tytułu. 
 
W 1801 ROD we wszystkich okręgach podjęto uchwały o realizacji zadania inwestycyjnego lub/i remontowego. Najwięcej w Okręgach: w Poznaniu – 232 ROD, Śląskim 187 ROD, w Małopolskim 130 ROD.
 
Krajowa Rada PZD uznaje, że niepokoi fakt, że walne zebrania nie odbyły się w 296 ROD. Najwięcej w ROD w Okręgu Mazowieckim – w 73 na 451 ROD, Zielonej Górze –w 33 na 120 ROD, Pomorskim  - w 23 na 228 ROD. Spośród tych ROD, które nie odbyły zebrania w bieżącym roku, 65 nie odbyło go również w 2020. W Okręgu w Gorzowie Wlkp. - 17 takich ROD, Zielonej Górze - 11, Małopolskim i Śląskim - 8, a także pojedyncze ROD w Okręgach Świętokrzyskim, Toruńsko-Włocławskim, Legnicy, Koszalinie oraz Kaliszu. Dużym problemem pozostają te ROD, w których nie odbyły się walne zebrania. Szczególnie krytycznie należy ocenić te zarządy ROD, które nie odbyły walnego zebrania również w 2020 roku, bowiem te ogrody drugi rok z rzędu funkcjonują bez udziału i władzy członków PZD.
 
Krajowa Rada PZD uwzględniając uzyskane wyniki stwierdza, że choć zdecydowana większość odbytych walnych zebrań sprawozdawczych w 2021 r. było dobrze przygotowanych i spełniły swoje statutowe zadania, tegoroczną kampanię należy ocenić w sposób zróżnicowany. Wiele okręgów osiągnęło bardzo dobre wyniki pod względem przygotowania, przeprowadzenia walnych zebrań, podjęcia uchwał, również inwestycyjnych, na czym Związkowi zależało. W wielu okręgach jednak ocena nie może być pozytywna z powodu ilości nieodbytych walnych zebrań.
 
Krajowa Rada PZD stwierdza, że zarządy ROD, Okręgowe Zarząd PZD, Krajowy Zarząd PZD stanęły na wysokości zadania przygotowując i realizując walne zebrania sprawozdawcze w ROD. Świadczy to o sile Związku. Nieliczne niedociągnięcia i braki muszą być przedmiotem rozważań organów terenowych.
 
Krajowa Rada PZD przekazuje wyrazy uznania i podziękowania zarządom ROD, które w sytuacji zagrożenia związanego z epidemią przygotowały i przeprowadziły walnie zebrania w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla działkowców. Krajowa Rada PZD dziękuje też okręgowym działaczom i pracownikom za działalność i pracę na rzecz kampanii walnych zebrań.
 
Podsumowanie wyników walnych zebrań Krajowa Rada PZD zawarła w uchwale nr 1/XI/2021 w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku, która zostanie opublikowana w Biuletynie Informacyjnym nr 7/2021.
 
                                                                                                                 
 
                                                                                                                      Krajowa Rada
 
                                                                                                         Polskiego Związku Działkowców
Facebook