Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania biur Okręgów PZD i jednostki krajowej PZD w okresie nasilonej epidemii COVID-19

2020-12-04 14:27

 

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna wymusiła wprowadzenie w PZD szczególnych rozwiązań prawnych, mających na celu zapewnienie ciągłości pracy wszystkich struktur Związku.

Pracę jednostek PZD w czasie drugiej fali epidemii regulują:

- Uchwała nr 311/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27.10.2020 w sprawie organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD w związku z obowiązującym stanem epidemii (ze zm.)

- Zarządzenie nr 27/2020 Prezesa PZD z dnia 30.10.2020 w sprawie wprowadzenia systemu pracy hybrydowej w Biurze Jednostki Krajowej PZD.

Przedmiotowe dokumenty mają na celu dostosowanie systemów pracy  biur do panującej sytuacji epidemiologicznej, umożliwiając Prezesom Okręgów, w zależności od potrzeb, utrzymanie funkcjonowania biura w formie stacjonarnej lub wdrożenie jednego z dwóch mechanizmów: zdalnego lub hybrydowego.

Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2020 r. zapoznała się z informacją dotyczącą organizacji pracy biur okręgów PZD i biura Jednostki Krajowej PZD począwszy od 2.11.2020 r. i stwierdza, że dzięki wprowadzonym regulacjom wszystkie struktury PZD funkcjonują w sposób nieprzerwany.

W Jednostce Krajowej realizowany jest system pracy hybrydowej, zgodnie z którym rotacyjnie w okresach tygodniowych część załogi pracuje zdalnie, a część na miejscu w biurze.

Małe Okręgi utrzymały pracę stacjonarną: w Bydgoszczy, w Częstochowie, w Elblągu, w Gorzowie Wlkp., w Kaliszu, w Koszalinie, w Legnicy, w Lublinie, Łódzkim, w Pile, w Słupsku, w Świętokrzyskim i we Wrocławiu. Do 13 listopada br. bez zmian funkcjonowało biuro Okręgu Toruńsko-Włocławskiego, a w okresie 23-27.11.2020 biuro w Okręgu Podkarpackim.

Praca zdalna realizowana była w 2 Okręgach PZD: Podlaskim i Sudeckim. Dodatkowo w wybranych terminach w Małopolskim, Podkarpackim, Pomorskim i Zielonej Górze.

Na system hybrydowy, stosownie do zaleceń Krajowego Zarządu PZD  zdecydowały się duże Okręgi. Stale w tym trybie pracowały: Okręg  Mazowiecki, Opolski, w Poznaniu, Szczecinie, Śląski, Warmińsko-Mazurski; od 16.11.2020 r. również Okręg Toruńsko-Włocławski, a od 23.11- Okręg Małopolski, Pomorski i w Zielonej Górze.

Pojedyncze Okręgi zmieniały organizację pracy w zależności od potrzeb i sytuacji kadrowej, jednak zdecydowana większość utrzymała systemy wprowadzone na początku listopada br., co oznacza, że wdrożone mechanizmy się sprawdzają, zapewniając nieprzerwane funkcjonowanie i ciągłość pracy. 

We wszystkich biurach Okręgowych Zarządów oraz biurze Jednostki Krajowej PZD utrzymywany jest ścisły reżim sanitarny, z zastosowaniem niezbędnych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i interesantom, w tym członkom organów ROD i działkowcom.

Krajowa Rada uznaje, że wszystkie Okręgi i Jednostka Krajowa PZD zastosowały się do  wprowadzonych rozwiązań prawnych. Dzięki podejmowanym działaniom uniknięto paraliżu biur poszczególnych jednostek Związku, pomimo stwierdzonych przypadków zarażenia COVID-19 u części pracowników i  działaczy pracujących społecznie.

Krajowa Rada uznaje za istotne utrzymywanie dobrej komunikacji Okręgów PZD z Jednostką Krajową, co pozwoli na odpowiednią i szybką reakcję w przypadku pojawienia się ewentualnych problemów.

Ocenę  funkcjonowania biur Okręgów PZD i jednostki krajowej PZD w okresie epidemii COVID-19 oraz zalecenia dla Okręgów Krajowa Rada PZD zawarła w Uchwale nr 10/VII/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r.

 

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

3 grudnia 2020 r. 

Facebook