Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 23 lipca 2020 r. W SPRAWIE ROZWOJU ROD

2020-07-24 14:48

KOMUNIKAT
KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 23 lipca 2020 r.

W SPRAWIE ROZWOJU ROD

 

Od wybuchu pandemii w Polsce, Związek obserwuje znacznie większe zapotrzebowanie na działki w rodzinnych ogrodach działkowych. Sygnały  te płyną zarówno z licznych doniesień medialnych, jak i od samych zainteresowanych, którzy składają pisemne i telefoniczne zapytania o wolne działki. Temat ten dla Związku nie jest nowy, gdyż już w 2018 roku Krajowa Rada PZD przyjęła „Otwarty Program Rozwoju ROD”. Jest on realizacją zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Podstawowymi celami Programu jest zaspokajanie potrzeb rodzin,  zarówno poprzez tworzenie nowych, jak i rozwój i modernizację istniejących ROD.

Biorąc pod uwagę okres ponad dwuletniego funkcjonowania Programu, jak i stale rosnące zainteresowanie działkami, temat rozwoju ROD był przedmiotem obrad Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca 2020 r. Członkowie zapoznali się z informacją przedstawioną przez Prezesa PZD w tym zakresie, a przygotowaną w oparciu o wiadomości przekazane przez okręgi.

 Z powyższych danych wynika, iż w większości dużych i średnich miast występuje znaczny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Jednocześnie możliwość pozyskania nowych terenów we własnym zakresie jest bardzo ograniczona i to często z przyczyn nie leżących po stronie Związku. Ceny atrakcyjnych gruntów, na których można byłoby założyć nowe ROD, przekraczają możliwości finansowe Związku. Ponadto, tereny te nie są przeznaczone w dokumentach planistycznych miast pod zieleń działkową.

Również pozyskiwanie terenów od samorządów jest bardzo utrudnione. W większości przypadków samorządy dużych i średnich miast nie posiadają wolnych terenów, które mogłyby być wykorzystane pod ogrodnictwo działkowe. Okręgi podejmują działania w celu rozwoju ROD, jednakże nie przynoszą one takich rezultatów, jakich Związek oczekuje.

Z uwagi na powyższe, uchwałą nr 1/V/2020 Krajowa Rada PZD przyjęła zadania dla wszystkich struktur Związku, których realizacja umożliwi zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD.

Krajowa Rada PZD uznała, iż ważnym zadaniem jest utrzymywanie stałej współpracy z samorządami, w szczególności przez kolegia prezesów i okręgowe zarządy PZD, tak aby temat rozwoju ROD został dostrzeżony przez miasta. Konieczne jest poszukiwanie zarówno terenów pod powiększanie istniejących, jak i pod nowe ogrody działkowe. Dużą pomocą w rozwoju ROD jest także uzyskiwanie od miast i gmin środków finansowych na modernizację istniejących ogrodów.

Temat rozwoju ROD winien być przedmiotem obrad każdej Okręgowej Rady PZD, która oceni sytuację oraz wypracuje zadania i mechanizmy adekwatne do możliwości i potrzeb występujących na terenie działania okręgu. Ponadto, każda Okręgowa Rada PZD winna powołać Komisję Rozwoju ROD złożoną z ludzi, którzy mają doświadczenie i podejmą działania w sprawie.

Na posiedzeniu członkowie KR PZD jednogłośnie przyjęli projekty pism do Prezesa Rady Ministrów - Pana Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera i Ministra Rozwoju RP - Pani Jadwigi Emilewicz, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Jana Ardanowskiego, Marszałków Województw oraz Przewodniczących Sejmików Województw, w których została przedstawiona aktualna sytuacja Związku, ogrodów działkowych oraz rosnące wśród społeczeństwa zapotrzebowanie na działki.  Ponadto, KR PZD zwróciła się o pomoc w zainicjowaniu działań służących rozwojowi ROD, które będą realizacją zapisów ustawy o ROD. W jej art. 6 bowiem ustawodawca zobowiązał organy administracji rządowej do tworzenia warunków dla rozwoju ROD, a także przewidział finansowanie działań w tym obszarze ze środków budżetowych.

Krajowa Rada PZD przyjęła także projekty pism do prezydentów miast Łodzi, Zduńskiej Woli, Kutna, Torunia, Grudziądza, Szczecina, Świnoujścia, Stargardu, Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Krakowa, Poznania, Gniezna, Rzeszowa, Katowic, Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Tych, Zabrza i Bielsko - Białej, oraz burmistrzów Obornik, Śremu, Wrześni, Iławy i Fromborka. Pisma te w sposób indywidualny odnoszą się do poszczególnych miast, aktualnie panującej sytuacji związanej z zapotrzebowaniem na działki, współpracy z włodarzami oraz problemów rodzinnych ogrodów działkowych i Związku związanych z brakiem nowych terenów.

Jednocześnie KR PZD przyjęła Apel do struktur PZD w sprawie rozwoju ROD, w którym zwraca się o zintensyfikowanie działań w tym temacie, tak aby można było zaspokoić szybko rosnący popyt na działki.

Krajowa Rada PZD uznała, iż przyjęty kierunek będzie skutkował podjęciem zarówno przez odpowiednie organy, jak i wszystkie struktury Związku, działań, które doprowadzą do rzeczywistego rozwoju ROD.

 

KRAJOWA RADA

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 23 lipca 2020 r.

 
Facebook