Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD za 2018 rok

2019-09-11 13:41

W dniu 6 września 2019 r. Krajowa Rada PZD zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w ROD w 2018 roku. Z powyższego sprawozdania obejmującego wszystkie ROD w Polsce wynika, iż wykonano 4 258 zadań w 2 423 ROD. Łącznie rodzinne ogrody działkowe zrealizowały prace remontowo - inwestycyjne w 52 % ROD o łącznej wartości 65 585 974 zł, z czego budowa nowej infrastruktury kosztowała 27 966 935 zł, a remonty i modernizacje urządzeń infrastruktury ogrodowej wyniosły 37 619 041 zł.

Największy procent ogrodów, w których przeprowadzono zadania w stosunku do liczby ROD w danym OZ PZD funkcjonuje w okręgu:

  • w Elblągu – 77% (na 76 ROD zadania zrealizowano w 59 ROD);
  • podkarpackim – 78% (na 160 ROD zadania zrealizowano w 125 ROD);
  • we Wrocławiu – 77% (na 225 ROD zadania zrealizowano w 173 ROD).

Z kolei najmniejszy procent ogrodów, w których zrealizowano prace w stosunku do liczby ROD w danym OZ PZD, znajduje się w okręgu:

  • łódzkim – 31% (na 305 ROD zadania zrealizowano w 65 ROD);
  • małopolskim - 32% (na 240 ROD zadania zrealizowano w 77 ROD);
  • pilskim – 29 % (na 83 ROD zadania zrealizowano w 24 ROD);
  • toruńsko-włocławskim – 20 % (na 195 ROD zadania zrealizowano w 39 ROD).

Zakres prac remontowo – inwestycyjnych obejmował:

a)     ogrodzenia – w 793 ROD na łączną kwotę 9 405 359 zł,

b)    sieć wodociągową – w 674 ROD na kwotę 14 933 421 zł,

c)     sieć energetyczną – w 630 ROD na kwotę 15 446 971 zł,

d)    domy działkowca / budynki administracyjne – w 799 ROD na kwotę 13 596 077 zł,

e)     drogi i aleje – w 393 ROD 8 483 148 zł,

f)      zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym pasy zieleni, kanalizacja, melioracja – w 179 ROD 1 710 258 zł,

g)     tereny rekreacyjne, place zabaw, plenerowe siłownie – w 142 ROD na kwotę 1 252 392 zł,

h)    inne zadania towarzyszące inwestycjom, w tym tablice informacyjne, monitoring – w 487 ROD na kwotę 3 585 976 zł.

Z kwoty 65 585 974 zł, którą ogrody wydatkowały na zadania
56 009 098 zł stanowiły środki własne ROD.  Jest to kwota stanowiąca 85 % wszystkich źródeł finansowania. Kwota 4 654 191 zł pochodziła z wypłaconych dotacji przyznanych przez organy wyższe PZD. Stanowiło to 7 % wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje i remonty w ROD w 2018 roku. Natomiast 4 922 685 zł pochodziło z tzw. źródeł zewnętrznych i stanowiło to 8 % wszystkich wydatkowanych środków.

Promowanie przez Związek tematu inwestycji na naradach z zarządami ROD, na stronach internetowych okręgowych zarządów PZD i Krajowego Zarządu PZD, oraz w publikacjach związkowych powoduje, iż liczba zadań inwestycyjno – remontowych w ogrodach rośnie. Oznacza to, że świadomość samych działkowców się zmienia. Coraz chętniej decydują się na przeprowadzenie zadań nie tylko koniecznych z uwagi na zdekapitalizowanie się infrastruktury, ale i realizują nowe inwestycje, które przyczyniają się do lepszego i bardziej komfortowego wypoczynku na ogrodach.

Mimo włożonej pracy, potrzeby inwestycyjne są w dalszym ciągu spore. Dlatego w podjętej uchwale nr 5/XXX/2019 w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2018 roku, Krajowa Rada PZD zaapelowała do zarządów ROD o podejmowanie działań zmierzających do realizacji zadań w ROD, które przyczynią się do polepszenia infrastruktury ogrodowej oraz lepszego postrzegania ogrodów wśród społeczności lokalnej. To właśnie przez pryzmat wizualny ogrodów działkowych społeczeństwo wyrabia sobie o nich zdanie. Jeśli ogrody nie będą wyglądać estetycznie, będzie to najprostszy sposób na doprowadzenie ich do likwidacji. Dlatego należy postawić na dalszy ich rozwój poprzez realizowanie zadań inwestycyjno – remontowych.

Krajowa Rada PZD uznała, iż ważnym aspektem jest korzystanie przez zarządy ROD z możliwości wsparcia finansowego jakie daje art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Umożliwia on bowiem ubieganie się o dotacje celowe z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD. Jednak, aby takie środki były zabezpieczone dla ogrodów w budżecie gminnym, ważna jest aktywność zarządów ROD i samych działkowców, którzy przy każdej nadarzającej się okazji winni przypominać radnym o obowiązkach, jakie ciążą na samorządach, związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju ROD.

Krajowa Rada PZD uznała, iż równie ważnym źródłem pomocy dla ROD mogą być budżety obywatelskie, które mogą być alternatywnym sposobem na realizację zadań inwestycyjno – remontowych. Związek bardzo gorąco zachęca ogrody do korzystania z tej formy pomocy, gdyż realizacja inwestycji ze środków budżetów obywatelskich jest stosunkowo łatwa, a za wykonanie odpowiada gmina, bądź miasto realizujące zadanie.

 

KRAJOWA RADA

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 6 września 2019 r.

 
 
 
 
 
 
 
Facebook