Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021 w sprawie inwestycji i remontów w ROD w 2021 roku ze środków zewnętrznych

2021-02-12 09:42

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 9 lutego 2021

w sprawie inwestycji i remontów w ROD w 2021 roku ze środków zewnętrznych

 

Krajowy Zarząd PZD przypomina, iż z końcem 2020 roku przestała obowiązywać uchwała nr 92/2020 KZ PZD z dnia 21 kwietnia 2020 r., w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii.  

Mimo, iż część gmin zabezpieczyła w budżecie na 2021 rok środki na dotacje dla ROD w ramach realizacji zadań inwestycyjn  – remontowych, obecnie żadne walne zebrania nie mogą zostać zwołane, w celu podjęcia uchwały w sprawie realizacji inwestycji lub remontów z wykorzystaniem tych środków. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD w dniu 9 lutego br. podjął uchwałę nr 29/2021, w której upoważnił zarządy ROD do występowania z wnioskami i zawierania umów dotyczących wsparcia finansowego przyznawanego w ramach dotacji celowych z budżetu gmin przed uzyskaniem zgody walnego zebrania/konferencji delegatów na realizację inwestycji, w sytuacji gdy terminy naboru wniosków lub terminy zawarcia umów na dotacje celowe upływają przed terminem zebrania. Taka możliwość występuje tylko w przypadku spełnienia łącznie następujących przesłanek:

a)     dotacja celowa z budżetu gminy wynosi co najmniej  50 % wartości zadania ogółem, a brak złożenia wniosku i zawarcia umowy z gminą spowoduje utratę możliwości uzyskania tych środków w 2021 roku.

b)    zarząd ROD posiada pozostałe zgromadzone środki własne na realizację zadania, a opóźnienie w jego realizacji może narazić ROD na szkodę,

c)     w 2020 roku w ROD nie mogło odbyć się zebranie, na którym winna zostać podjęta uchwała w sprawie realizacji zadania.

Ponadto, uchwała przewiduje sytuację w której konieczne jest rozpoczęcie robót z uwagi na przyznane środki zewnętrzne, przed uchwałą walnego zebrania. Przewidziane zostały jednak specjalne mechanizmy (m.in. opinia komisji rewizyjnej, uchwała zarządu ROD, uchwała OZ PZD, pełna kontrola przez OZ PZD), które mają chronić środki działkowców przed pochopnym dysponowaniem i wydatkowaniem przez zarządy ROD.

Krajowy Zarząd PZD zaznacza, iż realizacja zadania przed podjęciem uchwały przez walne zebranie jest możliwa tylko i wyłącznie, gdy ogród otrzymał co najmniej 50% środków z gminy, posiada pozostałe środki na Funduszu Rozwoju ROD i nie mógł z powodów epidemicznych odbyć walnego zebrania w 2020 roku. W pozostałych sytuacjach zarząd ROD musi powstrzymać się z zadaniami inwestycyjno – remontowymi do czasu zwołania walnego zebrania. Powyższe ograniczenie podyktowane jest tym, aby zarządy ROD nie nadużywały danego im uprawnienia i przy dotacjach gminnych na poziomie 10 – 30 tys. zł nie znajdowały usprawiedliwienia do realizacji zadań o znacznej wartości np. 5-krotnie przewyższających wartość uzyskanej dotacji bez wyrażenia woli wydatkowania środków na ten cel przez walne zebranie.

 

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 9 lutego 2021 r.

Facebook