Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD i biura Krajowej Rady PZD

2020-05-11 11:37

 

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 7 maja 2020 roku 

w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych

biur Okręgowych Zarządów PZD i biura Krajowej Rady PZD

 

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 r. dokonał oceny uruchomionego od dnia 22 kwietnia 2020 r. systemu dyżurów telefonicznych merytorycznych pracowników biur OZ PZD i biura KR i zdecydował o kontynuowaniu tej formy wsparcia działkowców oraz zarządów ROD.

Wprowadzone ze względu na epidemię powszechne obostrzenia w kontaktach międzyludzkich wymusiły na wszystkich konieczność zaadaptowania się do nowej, nietypowej i szczególnej rzeczywistości. Wprowadzenie ograniczeń wynikających z zagrożenia koronawirusem zbiegło się z początkiem sezonu wegetacyjnego, jak również przygotowaniami do walnych zebrań powodując szereg problemów natury organizacyjnych, proceduralnej, prawnej. Liczba pytań i zagadnień z jakimi działkowcy zaczęli zwracać się do biur Okręgowych Zarządów PZD i biura Krajowej Rady PZD po ogłoszeniu stanu epidemii lawinowo wzrosła.

 Krajowy Zarząd PZD stoi na stanowisku, że potrzeba kontynuowania dyżurów telefonicznych jest jak najbardziej uzasadniona; wynika nie tylko z ilości zapytań, ale również zakresu zgłaszanych podczas rozmów problemów. Z przekazanych przez Okręgi informacji wynika, że zakres zagadnień poruszanych podczas dyżurów jest bardzo szeroki, w zasadzie pytania dotyczą wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem ROD, zdecydowana większość z nich odnosi się stricte do sytuacji związanej z COVID-19, bardzo dużo pytań dotyczy wolnych działek, pojawiają się również typowe, sezonowe problemy, skargi na uciążliwe sąsiedztwo oraz prośby o porady ogrodnicze.

 Wszystkie Okręgowe Zarządy PZD zamieszczają na swoich stronach internetowych aktualne grafiki dyżurów w czytelnej, przejrzystej i usystematyzowanej formie. Dbają również o to, by wszyscy merytoryczni pracownicy byli w równym stopniu zaangażowani w udzielanie porad, dzięki czemu zakres i tematyka poruszanych zagadnień jest jak najszersza.

 Krajowy Zarząd PZD zachęca do zapoznania się z aktualnymi grafikami dyżurów i kierowania pytań do konkretnych specjalistów z danej dziedziny. Zagwarantuje to uzyskanie pełnej, kompleksowej i wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytania.

 Krajowy Zarząd PZD stwierdza, że kontynuowanie dyżurów telefonicznych jest w pełni uzasadnione i potrzebne, gdyż pomimo stopniowego znoszenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich, wciąż kontakt telefoniczny jest najbezpieczniejszą i najrozsądniejszą formą porozumiewania się na linii działkowcy – Zarząd ROD – Okręgowy Zarząd PZD, a z sygnałów jakie docierają do Krajowego Zarządu PZD wynika jednoznacznie, że ta forma wsparcia znajduje uznanie wśród działkowców.

Specjaliści zatrudnieni w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD reagują na każdy sygnał i każdą sprawę, służąc pomocą i wsparciem.

Krajowy Zarząd PZD zaprasza do korzystania z dyżurów telefonicznych.

 

 

                                                                                                         Krajowy Zarząd

 

                                                                                                   Polskiego Związku Działkowców

 

 

 

Facebook