Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie bieżącej sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii

2020-05-07 13:49

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 7 maja 2020 roku

 

w sprawie bieżącej sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii

 

Krajowy Zarząd PZD, aby reagować i podejmować decyzje, które zminimalizują działkowcom i ich rodzinom negatywne skutki obowiązującej w kraju epidemii, na każdym posiedzeniu omawia, analizuje i ocenia bieżącą sytuację w ROD.

Na posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 roku Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z aktualną informacją przekazaną przez wszystkie Okręgi PZD dotyczącą sytuacji w ROD.

Z udzielonych informacji wynika, iż obecnie w ogrodach przeważają typowe sprawy związane z rozpoczęciem sezonu działkowego: uruchomienie wody, wywóz nieczystości i przeglądy urządzeń. Jak wynika z przekazanych informacji, w większości ogrodów zarządy ROD uruchomiły dostawy wody, co pozwala utrzymać uprawy na działkach.  

Pewnym problem dla działkowców – zwłaszcza osób starszych - jest wnoszenie zaliczek na poczet opłat ogrodowych w formie przelewu bankowego z powodu niedostępności do bankowości elektronicznej i wieloletnich przyzwyczajeń. Jak wskazują zarządy ROD w niektórych przypadkach dochodzi również do pewnych nieprawidłowości we wnoszeniu zaliczek, bowiem wskazania KZ PZD interpretowane są przez działkowców, jako prawo do wnoszenia zaliczek w dowolnej kwocie. Zarządy ROD obawiają się natomiast, iż zaliczki w wysokości opłat ogrodowych ustalonych przez walne zebrania w 2019 roku mogą być niewystarczające na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ROD wobec wzrostu kosztów usług. Dlatego niezwykle ważne jest, aby w tym trudnym czasie działkowcy  kierowali się zrozumieniem i odpowiedzialnością za swoje ogrody i wnosili zaliczki na poczet opłat ogrodowych. Pozwoli to utrzymać ich płynność finansową i regulowanie bieżących należności. Z informacji wynika również, iż z powodu mniejszej obecności działkowców w ogrodach zwiększyła się liczba włamań na działkach w ROD.

Zarządy ROD podejmują maksymalne działania, aby działkowcy otrzymywali aktualną informację o sytuacji w Związku i mogli w możliwie niezakłócany sposób korzystać ze swoich działek w ROD. Dlatego też, na tablicach informacyjnych publikowane są uchwały, komunikaty, stanowiska i apele Krajowego Zarządu PZD. Zarządy ROD starają się, tak organizować funkcjonowanie ogrodu i wprowadzać takie zabezpieczenia, aby możliwe było wnoszenie zaliczek na poczet opłat ogrodowych również w kasie ROD, tam gdzie warunki techniczne i organizacyjne na to pozwalają. Zarządy ROD również na bieżąco komunikują się z działkowcami za pomocą maili i telefonów. Zakładane są strony internetowe ogrodów w celu przekazywania aktualnych informacji. Niekiedy korzystają z pomocy służb porządkowych i sanitarnych  np. w przypadku odbywania kwarantanny na działce w ROD, przebywania na działce osób spoza ogrodu lub naruszania przez działkowców obostrzeń wprowadzonych przez władze państwowe.

Zarządy ROD w celu zapewniania funkcjonowania ROD odbywają swoje posiedzenia głównie zdalnie – on line. Oznacza to, że muszą podjąć wiele działań organizacyjnych i formalnych, aby podjęte decyzje zgodne były z obowiązującymi przepisami. Dlatego wydłużył się proces podejmowania niektórych decyzji.  

Okręgi poinformowały Krajowy Zarząd PZD, iż samorządy, które w swoich budżetach przewidziały dotacje dla ROD, podtrzymują swoją wolę i nie rezygnują z tych działań. Niekiedy informują tylko, że pomoc dla ogrodów przesunięta zostanie w czasie. Jest to bardzo dobra informacja, bowiem oznacza, iż inwestycje i remonty w ROD finansowane z dotacji samorządowych będą mogły być zrealizowane.

Z informacji Okręgów PZD wynika, iż Okręgowe Zarządy PZD utrzymują stały kontakt telefoniczny i mailowy z członkami zarządów ROD. Służą wsparciem i pomocą m.in. podejmując interwencje w przypadku, gdy podejmowane są próby ograniczania praw działkowców do korzystania z działek w ROD. Mimo ograniczenia kontaktów bezpośrednich do okręgów przekazywane są dokumenty, w tym sprawozdania finansowe ROD. Załatwiane są bieżące sprawy ogrodów i działkowców.

Krajowy Zarząd PZD oceniając obecną sytuację w ROD stwierdza, że działkowcy i zarządy ROD wykazują się dużym zrozumieniem dla obecnej sytuacji, stosują się do wprowadzonych obostrzeń i zasad obowiązujących w ROD. Zarządy ROD mimo utrudnień wykonują swoje zadania i służą działkowcom, za co należą się im słowa uznania i podziękowania. Wierzymy, że ten wyjątkowo trudny czas niebawem skończy się i działkowcy  oraz zarządy ROD będą mogły normalnie funkcjonowania i korzystać z dobrodziejstw swoich działek w ROD.

 

 

                                              Krajowy Zarząd

                                              Polskiego Związku Działkowców

Facebook