Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego

2020-11-09 08:53
NSA – Wody Polskie zawyżają opłaty ROD
 
Od 2018r. PZD pozostaje w sporze z Wodami Polskimi, co do zasad obciążania rodzinnych ogrodów działkowych opłatami za korzystanie z wód – dotyczą ROD posiadających własne studnie. Zdaniem PZD Wody Polskie bezpodstawnie odmawiały stosowania wobec ROD przepisów dotyczących nawadniania upraw ogrodniczych. Skutkowało to wzrostem opłat. W skali kraju problem dotyczy ok. 1000 ogrodów, a zatem ok. 200 000 działkowców finansujących opłaty wnoszone przez ROD do WP.
 
Wg PZD wiele ROD obciążano opłatami, z których powinny być zwolnione lub przy zastosowaniu zawyżonych (kilkukrotnie) stawek. Dlatego biuro prawne PZD opracował na potrzeby ogrodów wzory odwołań od niekorzystnych decyzji. Przy udziale prawników z okręgów PZD ogrody skarżyły decyzje WP do wojewódzkich sądów administracyjnych. Orzeczenia WSA były zróżnicowane. Część uznawała racje działkowców, część Wód Polskich.
 
 Od niekorzystnych wyroków PZD złożył skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ostatnich dniach zapadły pierwsze orzeczenia NSA.
 
NSA jednoznacznie stwierdził, że racja leży po stronie PZD. Stosowana przez WP wykładnia przepisów była błędna. Ogrody obciążano nienależnymi lub zawyżonymi opłatami.
 
Wyroki dotyczą indywidualnych spraw. Jednak wykładnia przyjęta przez NSA, który uznał argumentację PZD, powinna znaleźć zastosowanie w innych postępowaniach. Dlatego należy się spodziewać, że we wszystkich przypadkach, gdy WP stosowały niekorzystną dla ROD interpretację, działkowcy będą mogli ubiegać się o jej zmianę.
 
Co wynika z wyroków NSA?
 
- zasadniczo ROD powinny być obciążane za pobór wody wg zasad stosowanych do poboru wody dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw i gruntów.
 
Co wykładnia przyjęta przez NSA oznacza w praktyce?
 
- ROD pobierające wody powierzchniowe są zwolnione z opłaty stałej i zmiennej za korzystanie z wód,
 
- ROD pobierające wody podziemne są zwolnione z opłaty stałej za korzystanie z wód, a podstawowa stawka opłaty zmiennej wyniesie 0,05 zł za m3 pobranej wody,
 
- opłaty, w części zawyżonej, powinny zostać zwrócone na rachunek ROD.
 
                                                                                                                           Krajowy Zarząd PZD
 
  Wyroki NSA znajdziesz tutaj:
 
 
 
 
                                                                                                                           
Facebook