Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5.032019 r. w sprawie odpowiedzi Ministra Środowiska dot. ostatniego projektu nowelizacji ustawy "śmieciowej"

2019-03-07 08:45

Od września 2018 r. trwają w Ministerstwie Środowiska prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwaną potocznie ustawą „śmieciową”. Od samego początku, PZD, ROD i działkowcy silnie angażują się w prace nad ww. nowelizacją ustawy, aby dostosować aktualne przepisy prawa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ROD do aktualnych potrzeb Związku, ogrodów i działkowców.

W dniu 3.09.2018 r., KR PZD przekazała do Ministerstwa Środowiska pierwsze pismo w sprawie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw, w którym zgłosiła szereg uwagi i propozycji. 

Więcej na ten temat znajduje się na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/artykuly/22011/188/KR-PZD-zglosila-do-Ministra-srodowiska-propozycje-do-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html.

Wobec nie uwzględnienia części zastrzeżeń PZD w zmienionym projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”, w dniu 31.01.2019 r. KR PZD przekazała kolejne pismo z propozycjami i uwagami. W piśmie tym m.in.

  •  negatywnie odniosła się do propozycji wprowadzenia w ustawie maksymalnej stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD, która miałaby wynieść 51,10 zł za pojemnik lub worek – bez określenia ich pojemności. KR PZD stwierdziła, że ww. nieprecyzyjny zapis będzie powodować, że gminy będą mogły ustalać dowolną wysokość opłaty za wywóz śmieci np. 51,10 zł za worek lub pojemnik o pojemności 10 litrów (!!!).
  •  skrytykowała propozycję, aby z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi byli zwolnieni wyłącznie właściciele budynków jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady. KR PZD wskazała, że zgodnie z regulaminem ROD również działkowcy posiadają i stosują kompostowniki. Wobec czego, również oni powinni korzystać z ww. zwolnienia z części opłaty za wywóz śmieci. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/artykuly/22551/188/Kolejne-uwagi-i-propozycje-PZD-do-projektu-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html.

W dniu 15.02.2019 r. MŚ odpowiedziało na ww. wystąpienie KR PZD. I tak:

  • w zakresie maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD, MŚ poinformowało, że została ona poddana dodatkowej analizie i „zostanie zmieniona oraz doprecyzowana”.
  •  odnośnie zwolnienia działkowców z części opłaty za wywóz śmieci w związku z kompostowaniem odpadów zielonych, MŚ nie wyraziło zgody na objęcie działkowców ww. zwolnieniem. Uznało bowiem, że ww. zwolnienie ma być „proekologiczną zachętą dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, do podjęcia wysiłku w zakresie zagospodarowywania bioodpadów we własnych kompostownikach”. W ROD są obowiązkowe kompostowniki. Wobec czego nie ma potrzeby nakłaniania działkowców do kompostowania tej części odpadów komunalnych. Poza tym, działkowcy mogą sami kontrolować wysokość opłaty za wywóz śmieci. Im bowiem więcej kompostują odpadów zielonych, tym mniejszą wytwarzają ilość śmieci i mniej za nie płacą. Natomiast, zdaniem MŚ - „takiej możliwość nie posiadają właściciele nieruchomości zamieszkałych”.

 

Mając na uwadze znaczenie przepisów ustawy „śmieciowej” dla ROD i działkowców,  KR PZD dalej będzie monitorowała proces legislacyjny w tej sprawie i podejmowała działania w obronie interesów ogrodów. Liczymy również na dotychczasowe wsparcie Okręgów PZD, ROD i działkowców w staraniach mających na celu zmianę niekorzystnych przepisów ustawy „śmieciowej”!

 

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 5 marca 2019 r.

 

 

 

 

Facebook