Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie działalności kolegiów prezesów

2020-04-30 08:23

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 29 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie działalności kolegiów prezesów

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku zajmował się tematem kolegiów prezesów. Związek od lat przykłada dużą wagę do tworzenia i funkcjonowania kolegiów prezesów, których rola polegająca głównie na reprezentowaniu wspólnych interesów ROD na danym terenie - jest nieoceniona. W kraju funkcjonuje 287 kolegiów prezesów, które obejmują swoim działaniem 2997 ROD w całym kraju.

Funkcjonujące kolegia podejmują wspólne działania: pozyskują dotacje i finansowanie dla ogrodów ze strony samorządów, współpracują z organami samorządowymi w zakresie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w zakresie wywozu odpadów z terenów ROD i kosztów ponoszonych z tego tytułu przez działkowców, współpracują w sprawie opłat wodnych oraz wdrażania nowej ustawy prawo wodne, wdrażania programu DGCS PZD System,  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, współpracują z samorządami i służbami porządkowymi w kwestii bezpieczeństwa w ROD. W poprzednich latach organizowały i brały udział w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych wspólnie z samorządami i lokalną społecznością i wiele innych. Na początku bieżącego roku, gdy w parlamencie była procedowana ustawa o zmianie ustawy Prawo Budowlane wiele kolegiów prezesów  przedstawiło swoje stanowisko  w tej sprawie i przekazało parlamentarzystom, Marszałkowi Sejmu i Senatu RP oraz Ministrowi Infrastruktury.

Krajowy Zarząd PZD docenia zaangażowanie i podejmowane przez kolegia działania. Korzyści płynące ze wspólnej pracy prezesów zarządów ROD w kolegiach są bardzo wymierne z punktu widzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz całego Związku. Jednak nie wszystkie powołane przez okręgowe zarządy PZD kolegia podjęły działalność nie czerpiąc przykładu z tych, które zyskały wiele dla swoich ogrodów i działkowców.

            Krajowy Zarząd PZD uważa, że korzyści płynące z powołania i funkcjonowania kolegiów są tak wymierne w sensie finansowym i wizerunkowym, że należy dążyć do ich tworzenia tam, gdzie jeszcze nie zostały powołane. Wspieranie się, wymiana doświadczeń w każdej dziedzinie funkcjonowania ogrodów działkowych, wspólne działanie prezesów i wspólna reprezentacja PZD przed lokalnym samorządem terytorialnym są nie do przecenienia i warto do tego przekonać te zarządy ROD, które jeszcze nie działają w kolegiach.

            Krajowy Zarząd PZD zwraca się do kolegiów prezesów o utrzymywanie ciągłości funkcjonowania w czasie trwania stanu epidemii przy zastosowaniu obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wprowadzonych zarówno przez organy państwa, jak i Krajowy Zarząd PZD. Jednocześnie w tym wyjątkowym okresie w kraju, Krajowy Zarząd PZD zwraca się do kolegiów prezesów o wsparcie zarządów ROD wchodzących w ich skład w zakresie docierania i przekazywania podstawowej wiedzy dotyczącej PZD, funkcjonowania ROD i zagospodarowania działek w ROD nowym działkowcom, z uwagi na to, że w bieżącym roku stan epidemii może sprawić, iż okręgowe zarządy i zarządy ROD nie będą w stanie zorganizować i przeprowadzić szkoleń dla nowych działkowców.

Krajowy Zarząd PZD zachęca do prowadzenia działalności w kolegiach prezesów i pośredniczenia w kontaktach ROD z samorządem lokalnym. Wspólna walka od dobro ogrodów i działkowców, jak pokazały wieloletnie doświadczenia Związku, przynosi efekty.

 

 

 Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

 

 

 

Facebook