Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 25 października 2021 w sprawie „Technicznych wytycznych w sprawie zasad projektowania i zakładania rodzinnych ogrodów działkowych”

2021-10-27 10:15

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 25 października 2021

w sprawie „Technicznych wytycznych w sprawie zasad projektowania i zakładania rodzinnych ogrodów działkowych”

 

W Polsce od kilku lat obserwuje się wzrost zapotrzebowania na działki w ROD, w szczególności w dużych i średnich miastach. PZD mając świadomość jak istotna jest to część życia wielu Polaków i jak duży popyt występuje na posiadanie działki w ROD, podejmuje szereg działań mających na celu nie tylko zwiększenie terenów ROD, ale modernizację obecnie istniejących ogrodów, które pozwolą unowocześnić i trwałe ulepszyć tereny oraz znajdujące się na nich obiekty. Zakładanie nowych ROD i modernizacja już istniejących to dwa priorytetowe filary, na których Związek opiera swoje aktualne działania. Społeczeństwo chce żyć coraz bardziej pro-ekologicznie i pro-środowiskowo, a PZD chce umożliwić realizację tych celów.

Dlatego też na posiedzeniu w dniu 21 października 2021 r. Krajowa Rada PZD ustanowiła w drodze uchwały „Techniczne wytyczne w sprawie zasad projektowania i zakładania rodzinnych ogrodów działkowych”. Przyjęcie Wytycznych poprzedziła kilkumiesięczna praca specjalnie powołanego Zespołu z inicjatywy Prezesa PZD, i zaakceptowanego przez Krajowy Zarząd PZD. Dużą pracę w tworzenie Wytycznych włożyły także okręgi zgłaszając swoje propozycje i uwagi na każdym etapie ich opracowywania.

Podstawowym celem Wytycznych jest wdrożenie ramowych instrukcji do projektowania i zakładania nowych ogrodów, zarówno na terenach otrzymanych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządów terytorialnych, jak i odtwarzanych w związku z likwidacją ROD, a także wyposażenia ich w podstawową infrastrukturę ogrodową służącą działkowcom i PZD. Dzięki zakładaniu nowych ROD, oraz modernizacji już istniejących, będzie można w dalszym ciągu rozwijać ogrodnictwo działkowe w Polsce. Pozwoli to sprostać oczekiwaniom społeczeństwa, a w szczególności osób starszych, czy młodych małżeństw z dziećmi, którzy nie zawsze mogą sobie pozwolić na wyjazdy wakacyjne w inne regiony kraju, czy tym bardziej za granicę. Obecnie najważniejsze jest pozyskiwanie nowych terenów, na których będą powstawały ogrody działkowe zaprojektowane i wykonane na miarę XXI wieku, a także ulepszanie i podnoszenie walorów estetycznych i użytkowych już istniejących ROD. Modernizacja to proces ciągły, który rodzinne ogrody działkowe realizują na przestrzeni wielu lat, zatem każde działanie na to się składające powinno być zgodne z Wytycznymi.

Korzystanie z „Technicznych wytycznych” z pewnością ułatwi prace podejmowane przez poszczególne jednostki PZD na kolejnych etapach zakładania rodzinnych ogrodów działkowych, a także ujednolici stosowane systemy i procedury.    

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 25 października 2021 r.

Facebook