Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 24 marca 2020r. w sprawie Stanowiska GUS w sprawie problemów z otrzymywaniem faktur VAT przez Rodzinne Ogrody Działkowe

2020-03-25 09:13

Od pewnego czasu do jednostki krajowej PZD napływają sygnały od zarządów ROD o braku uwidaczniania w rejestrze REGON numerów NIP poszczególnych ogrodów. W praktyce powstaje problem, gdy podmioty zewnętrzne chcąc wystawić fakturę VAT korzystają z wyszukiwarki po numerze NIP, zaś wyszukiwarka nie łączy numeru NIP z konkretnym ogrodem działkowym. O problemie tym można przeczytać w Aktualnościach Związkowych nr 4/2020.

W związku z powyższym Jednostka Krajowa dwukrotnie zwróciła się do Głównego Urzędu Statystycznego z prośbą o przekazanie informacji czy Departament Standardów i Rejestrów GUS rozpoczął zapowiadane prace nad zmianami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Z informacji przekazywanych przez GUS dotyczących nowelizacji w/w ustawy wynika, że w trakcie prac nad projektem będzie poruszana także kwestia braku NIP we wpisach do REGON jednostek lokalnych. Jednostka Krajowa podkreśliła, że problem ten dotyczy coraz większej liczby ROD, które licznie zgłaszają problemy z jakimi się spotykają w tym zakresie.

W dniu 18 marca 2020 r. do Jednostki Krajowej wpłynęła odpowiedź Głównego Urzędu Statystycznego, w której GUS zapewnił, że jakkolwiek prace legislacyjne jeszcze się nie rozpoczęły, to Departament opracowuje propozycje zmian, w tym dotyczące kwestii rozszerzenia cech jednostki lokalnej o NIP. GUS podniósł także, iż na chwilę obecną w praktyce różne firmy korzystać mogą z różnego oprogramowania i wybór aplikacji zależy tylko od tych podmiotów, w związku z czym GUS nie ma wpływu na to jakie programy zostaną wybrane i jak będą funkcjonować w obrocie prawnym. Jednocześnie od ubiegłego roku służby skarbowe w celu umożliwienia weryfikacji kontrahentów udostępniają własne narzędzia, takie jak Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych  do rejestru VAT. Jest on dostępny pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka, jednak dotyczy jedynie podatników VAT.

W praktyce skutecznym rozwiązaniem problemu jest wpisywanie przez sprzedawców tzw. ręcznego wpisania numeru NIP. W praktyce wystarczającym więc działaniem jest okazanie przez zarząd ROD zaświadczenia o posiadaniu nr NIP oraz zaświadczenia o posiadaniu nr REGON, zaś przy mniejszych zakupach warto pamiętać, iż paragon stanowi uproszczoną fakturę, gdy dokonuje się zakupu na kwotę  do 450 zł. Warto także nadmienić, iż odmowa wystawienia faktury VAT jest niezgodna z przepisami Ordynacji Podatkowej oraz Ustawy o VAT, zatem przyczyną takiego stanu rzeczy nie są nowe przepisy i przeszkody natury formalnoprawnej, a  niechęć leżąca po stronie sprzedawców.

Krajowy Zarząd informuje, że monitoruje sprawę na bieżąco i będzie brał czynny udział w procesie legislacyjnym mającym na celu nowelizację przepisów Ustawy o statystyce publicznej i starał się doprowadzić do wdrożenia rozwiązań, które skutecznie zakończyłyby problem z wystawianiem przez sprzedawców faktur VAT dla zarządów ROD.

Pełną treść odpowiedzi GUS można przeczytać poniżej.

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id23935/pismo_GUS.pdf

 

  

Warszawa 24 marca 2020 r.                                              Krajowy Zarząd PZD

Facebook