Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej”

2019-03-21 12:36
W dniu 18 marca 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany kolejny projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (potocznie zwanej ustawą „śmieciową). Z treścią projektu można zapoznać się na: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504/katalog/12530816#12530816.
 
Projekt ten zawiera kolejne zmiany, dokonane w związku z uwagami zgłaszanymi w procesie legislacyjnym prowadzonym w Rządowym Centrum Legislacji, w tym przekazanymi przez Krajowy Zarząd PZD w piśmie z dnia 31.01.2019 r.
 
Przypomnijmy, że ww. piśmie, KZ PZD przedstawił następujące uwagi i propozycje:
 
negatywnie odniósł się do propozycji wprowadzenia w ustawie maksymalnej stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD, która miałaby wynieść 51,10 zł za pojemnik lub worek – bez określenia ich pojemności. KZ PZD stwierdził, że ww. nieprecyzyjny zapis będzie powodować, że gminy będą mogły ustalać dowolną wysokość opłaty za wywóz śmieci np. 51,10 zł za worek lub pojemnik o pojemności 10 litrów (!!!).
skrytykował propozycję, aby z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi byli zwolnieni wyłącznie właściciele budynków jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady. KZ PZD wskazał, że zgodnie z regulaminem ROD również działkowcy posiadają i stosują kompostowniki. Wobec czego, również oni powinni korzystać z ww. zwolnienia z części opłaty za wywóz śmieci. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej PZD: http://pzd.pl/artykuly/22551/188/Kolejne-uwagi-i-propozycje-PZD-do-projektu-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html.
Ministerstwo Środowiska po przeanalizowaniu uwag i propozycji PZD, w kolejnym (aktualnym) projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”:
 
uwzględniło (choć nie wprost) propozycję KZ PZD, aby doprecyzować pojemność pojemnika oraz worka, którego będzie dotyczyła maksymalna wysokość stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD. MŚ zaproponowało, aby maksymalna stawka opłaty za wywóz śmieci w przypadku pojemnika o pojemności 1100 litrów nie mogła przekroczyć – 51,10 zł lub w przypadku worka o pojemności 120 litrów – nie mogła przekroczyć 15,98 zł. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat mają być ustalane w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.
odrzuciło propozycję, aby działkowcy (tak jak właściciele domków jednorodzinnych) mogli korzystać ze zwolnienia z części opłaty za wywóz śmieci w związku z kompostowaniem bioodpadów.
Mając na uwadze znaczenie zapisów ustawy „śmieciowej” dla ROD i działkowców, ww. projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostanie na najbliższym posiedzeniu KZ PZD poddany całościowej analizie prawnej. W przypadku stwierdzenia konieczności korekty lub doprecyzowania pewnych zapisów, KZ PZD po raz kolejny wystąpi do MŚ w tej sprawie.  
 
Z uwagi, że proces legislacyjny w sprawie ww. nowelizacji ustawy „śmieciowej” na poziomie prac resortowych zbliża się ku końcowi (projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i w dniu 18.03.2019 r. skierowano go do zaopiniowania przez Komisję Prawniczą), liczymy na dalsze wsparcie organów ROD, ale przede wszystkim działkowców w działaniach mających na celu poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD!
 
 
 
Krajowy Zarząd PZD
 
 
 
Warszawa, dnia 21 marca 2019 r.
 
 
 
 
 
 
Facebook