Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii.

2020-04-23 15:53

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

z dnia 21 kwietnia 2020 roku

w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii

 

Uchwałą nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, na czas trwania epidemii KZ PZD zalecił wstrzymanie wszelkich prac związanych z prowadzonymi w ROD inwestycjami i remontami, chyba że istniały przesłanki, które uniemożliwiały ich wstrzymanie. Jednakże, rozwój sytuacji epidemicznej i przewidywania co do okresu jej trwania powodują, że nie w każdym przypadku wstrzymanie prowadzonych prac będzie zasadne.

Dlatego też na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia br., KZ PZD podjął uchwałę, w której przyjął szczególne zasady realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku z aktualną sytuacją w kraju.

Zadecydowano, iż zarząd ROD może realizować zadanie na podstawie uchwały walnego zebrania ROD, a gdy nie posiada takiej uchwały, tylko w przypadku:

a)     zadania, na które zarząd ROD uzyskał środki zewnętrzne;

b)    zadania jednorocznego, na których realizację zarząd ROD posiada zgromadzone środki własne, a których opóźnienie może narazić ROD na szkodę;

c)     innych wyjątkowych sytuacjach, np. potrzeby usunięcia awarii, stanu zagrażającego życiu i zdrowiu itp.

Krajowy Zarząd PZD uznał, iż dalsze wstrzymywanie zaplanowanych prac, na które zarząd ROD zgromadził już środki, bądź uzyskał pomoc zewnętrzną, mogłoby skutkować negatywnymi konsekwencjami dla ROD.

Jednocześnie zostały stworzone mechanizmy zabezpieczające rozpoczęcie i prowadzenie przedmiotowych zadań. Mianowicie, przystąpienie przez zarząd ROD do realizacji zadania wymaga:

  1. podjęcia przez zarząd ROD uchwały o realizacji zadania,
  2. uzyskania opinii komisji rewizyjnej ROD,
  3. uzyskania uchwały właściwego okręgowego zarządu PZD, który zatwierdzi przedmiotowe zadanie.

Jednocześnie, KZ PZD powierzył pełny nadzór nad realizacją zadań właściwym OZ PZD, a w szczególności inspektorom ds. inwestycji (a w przypadku ich braku – dyrektorom biur) i głównym księgowym.

         Ponadto, na najbliższym walnym zebraniu, zarząd ROD ma obowiązek przedstawić szczegółową informację o prowadzonym lub zakończonym zadaniu.

Należy jednocześnie pamiętać, że każde działanie musi uwzględniać obowiązujące w okresie pandemii restrykcje, aby zminimalizować zagrożenie dla osób biorących udział w procesie inwestycyjnym.

 

 

KRAJOWY ZARZAD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Poniżej treść z uchwały dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii.

http://pzd.pl/uploads/cgblog/id23987/Uchwaa_w_sprawie_szczeglnych_zasad_realizacji_inwestycji_i_remontw_w_ROD_w_2020_roku.pdf

Facebook