Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 21 kwietnia 2020 roku o sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii

2020-04-23 15:55

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 21 kwietnia 2020 roku

 

o sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii

 

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, niezwłocznie po jego ogłoszeniu Krajowy Zarząd PZD dążąc do zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin oraz zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania struktur PZD podjął szereg decyzji, które regulują funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2020 roku zapoznał się z informacją okręgów dotyczącą sytuacji w ROD. Wynika z nich, że na działkach w ROD przebywa w obecnym okresie około 20-30% działkowców. Jest to nieporównanie mniej osób niż w analogicznym okresie w poprzednich latach, na który przypada rozpoczęcie sezonu ogrodniczego na działkach w ROD i konieczność wykonania niezbędnych prac.

Działkowcy przestrzegają obowiązujących obostrzeń wprowadzonych uchwałą nr 60/2020 Krajowego Zarządu z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD. We wszystkich zbadanych ogrodach przestrzegany jest nakaz zamknięcia ogrodów dla osób trzecich. Na działkach przebywają sami działkowcy poświęcając swój pobyt niezbędnym pracom. Wprawdzie incydentalnie zdarzały się większe spotkania towarzyskie na działkach, ale w takich sytuacjach interweniowały zarządy ROD lub policja czy straż miejska.

Zdecydowana większość zarządów ROD włączyła wodę w ROD lub nastąpi to w najbliższych dniach, zgodnie z zaleceniem Krajowego Zarządu PZD zawartym w Komunikacie z dnia 7 kwietnia br. w sprawie wody na działkach w ROD.

Krajowy Zarząd PZD zauważa również, że w wielu ogrodach zarządy ROD realizując tymczasowe uprawnienie nadane im przez Krajowy Zarząd PZD w konsekwencji braku możliwości odbycia walnych zebrań w ROD, pobierają od działkowców zaliczki na poczet opłat ogrodowych w wysokości uchwalonej przez walne zebrania (konferencje delegatów) w roku 2019, a działkowcy je wnoszą wykazując zrozumienie dla tej wyjątkowej sytuacji. W nielicznych przypadkach zarządy ROD błędnie odczytały uprawnienie do pobierania zaliczek na poczet opłat jako uprawnienie do ustalania ich wysokości lub też w ogóle nie poinformowały działkowców o wysokości zaliczek licząc, że okres epidemii niebawem się skończy.

Krajowy Zarząd PZD uznaje, że koniecznym jest by wszystkie zarządy ROD, nie czekając na ogłoszenie zakończenia stanu epidemii, skorzystały możliwości pobierania zaliczek na opłaty ogrodowe, bo tylko w ten sposób mogą zapewnić płynność finansową ROD.

Krajowy Zarząd PZD oceniając obecną sytuację w ROD stwierdza, że wprowadzone tymczasowe ograniczenia i regulacje na czas obowiązującego stanu epidemii są przyjmowane oraz wykonywane przez zarządy ROD i działkowców ze zrozumieniem, za co należą się im słowa uznania. Wierzymy, że ten wyjątkowy czas wkrótce się skończy i działkowcy  oraz zarządy ROD będą mogły wrócić do normalnego funkcjonowania na swoich działkach i w ROD.

  Krajowy Zarząd

                                                                    Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Facebook