Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie wolnych działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

2020-05-15 15:05

Komunikat Krajowego Zarządu PZD

z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie wolnych działek

w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

  

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem nabyciem działki w ROD, widocznym również w mediach lokalnych i ogólnopolskich, Krajowy Zarząd PZD, na posiedzeniu w dniu 15 maja 2020 roku zapoznał się z informacjami Okręgów PZD w sprawie zapotrzebowania na działki oraz dostępności wolnych działek na terenie poszczególnych Okręgów.

Okręgi potwierdziły, że zapotrzebowanie na działki wykazuje stałą tendencję wzrostową, największe dotyczy Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych w dużych i średnich miastach, gdzie szanse na działkę w ROD są w wielu przypadkach znikome; w niektórych miastach popyt jest tak duży, że wolnych działek po prostu brakuje. Dla przykładu, obecnie żaden ROD funkcjonujący na terenie Rzeszowa, Głogowa, Polkowic, Złotoryi czy Zielonej Góry nie dysponuje wolnymi działkami. Zdecydowanie mniejszą popularnością niż ogrody miejskie cieszą się ogrody położone poza miastem, z utrudnionym dojazdem.

Kandydaci na działkowca poszukują działek w ogrodach położonych w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych lub bliskiej odległości od komunikacji miejskiej. Ważnym czynnikiem przy wyborze ROD jest również stan jego zagospodarowania. Wolnych działek brakuje w ogrodach doinwestowanych, bogato wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę, ogrodzonych, z doprowadzonymi mediami.

Powodzeniem cieszą się przede wszystkim działki wypielęgnowane, zagospodarowane, z zabudową, wyposażone w bieżącą wodę i energię elektryczną, ale Okręgi odnotowują również wzmożony popyt na działki, które jeszcze do niedawna nie cieszyły się żadnym zainteresowaniem: zaniedbane, zadłużone, niezagospodarowane, bez altan i nasadzeń, działki, które mają jednak jedną istotną zaletę - są tanie i dają nowym działkowcom pole do popisu przy  zagospodarowaniu i urządzaniu według własnych potrzeb i preferencji.

Z informacji przekazanych przez Okręgi wynika znaczny wzrost wniosków o zatwierdzenie umów przeniesienia praw do działki w stosunku do ilości przypadków nabywania praw do działki w drodze umowy dzierżawy działkowej z Zarządem ROD, co oznacza, że część działkowców wykorzystuje okres wzmożonego zainteresowania.

Z roku na rok obniża się średnia wieku działkowca. Okręgi wskazują na zauważalne zapotrzebowanie na działki wśród ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi.

Stan epidemii nie ułatwia realizacji procedury zmiany użytkownika działki, zarówno działkowcowi, zainteresowanemu nabyciem prawa do działki, ale przede wszystkim Zarządowi ROD. Pomimo obowiązujących restrykcji, Zarządy ROD podejmują działania, aby skutecznie reagować na wzmożone zainteresowanie działkami, sprawnie dopełniać wszelkich formalności związanych z nabyciem działki, zarówno w drodze dzierżawy działkowej jak i przeniesienia praw do działki i maksymalnie skrócić czas procedowania. Zarządy ROD udostępniają tablice ogłoszeń do zamieszczania informacji o kupnie bądź sprzedaży działek, prowadzą zapisy na listy rezerwowe, a przede wszystkim na bieżąco przekazują do Okręgów wykazy zmian użytkowników działek. Bezzwłoczne przekazywanie Okręgom danych nowych działkowców umożliwia szybkie dostarczenie nowym nabywcom Regulaminu ROD, Statutu PZD, miesięcznika “działkowiec”, “Poradnika początkującego działkowca” i najnowszej broszury „Warzywnik intensywnie” - wydawnictw, pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę na temat funkcjonowania Związku oraz korzystania z działki w ROD. Jest to niezwykle istotne, ponieważ z powodu epidemii odwołane zostały terminy wszystkich szkoleń, w tym również szkoleń dla nowych działkowców. Koszty publikacji pokrywane są przez Krajową Radę PZD i przekazywane nowym działkowcom bezpłatnie.

Część zadań (jak np. rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie umów przeniesienia praw do działki) Zarządy ROD realizują zdalnie, by maksymalnie ograniczyć bezpośrednie kontakty. Niektóre Zarządy ROD organizują specjalne, dedykowane dyżury, podczas których można uzyskać informacje na temat procedury nabycia działki, otrzymać niezbędne dokumenty czy złożyć do zatwierdzenia podpisaną umowę przeniesienia prawa do działki.

Krajowy Zarząd PZD na bieżąco monitoruje sytuację wzmożonego zapotrzebowania na działki w ROD. Obowiązujące w kraju obostrzenia i restrykcje utrudniają dopełnienie niezbędnych formalności związanych z nabyciem prawa do działki. W związku z lawinowym wzrostem pytań dotyczących nie tylko wolnych działek, ale również realizacji procedur związanych z nabyciem prawa do działki w stanie epidemii Krajowy Zarząd PZD podejmuje szereg działań mających na celu pomoc działkowcom, zainteresowanym nabyciem działki oraz zarządom ROD w sprawnym przeprowadzaniu procedury.

Krajowy Zarząd na bieżąco odpowiada na potrzeby działkowców i Zarządów ROD, reaguje na wszystkie informacje i pytania, które wpływają do Jednostki Krajowej w związku szeroko pojętym z funkcjonowaniem ROD.  W oparciu o nie wydał już ponad 20 komunikatów, zarządzeń i uchwał w stanie epidemii; niezbędne informacje w zakresie nabywania prawa do działki w czasie epidemii znaleźć można w następujących komunikatach:

  1. Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przenoszenia prawa do działki w ROD podczas obowiązującego stanu epidemii
  2. Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22.04.2020 r. w sprawie szkoleń wstępnych nowych działkowców w ROD w 2020 roku
  3. Kompleksowa informacja o procedurze nabycia działki w ROD z dnia 13 maja 2020 r. pn. „Jak nabyć działkę w ROD”

Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej PZD. Zachęcamy do zapoznania się.

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 15.05.2020 r.

 

 

 

 

Facebook