Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 czerwca w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. "ROD 40-Lecia PZD"

2021-06-11 14:22

Komunikat Krajowego Zarządu PZD

z dnia 11 czerwca w sprawie ogłoszenia

konkursu krajowego pn. „ROD 40-Lecia PZD”

 Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2021 r. zdecydował o ogłoszeniu konkursu krajowego pn. „ROD 40-Lecia PZD”. Konkurs jest częścią uroczystych obchodów Jubileuszu 40-lecia powstania PZD i przeznaczony jest dla wszystkich ogrodów zrzeszonych w PZD. Organizatorem konkursu jest Krajowy Zarząd PZD.

Celem konkursu jest wyróżnienie  ROD, które w swojej działalności przyczyniły się do utrzymania i rozwoju tradycji ogrodów działkowych w Polsce, a także realnie promują znaczenie i rolę ruchu działkowego i PZD w społeczeństwie poprzez m.in. wdrażanie programów PZD - w szczególności „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”, „Otwartego program klimatycznego PZD” oraz „Programu bioróżnorodności na działkach w ROD”.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje właściwy Okręgowy Zarząd PZD, który przekazuje prawidłowo wypełniony i podpisany przez zarząd ROD formularz zgłoszenia do Konkursu Krajowego „ROD 40-lecia PZD”, uzupełniony o opinię własną Okręgowego Zarządu PZD nt. ROD.  Oznacza to, iż zarząd ROD, aby zgłosić ogród do konkursu składa do właściwego ze względu na położenie ogrodu Okręgu PZD prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia wraz z dokumentacją fotograficzną.

„Regulamin konkursu krajowego ROD 40-lecia PZD” oprócz tradycyjnej formy zgłoszenia za pośrednictwem poczty, dopuszcza możliwość złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją fotograficzną drogą elektroniczną, na adres e-mail: konkurs.rod40leciapzd@pzd.pl. Termin zgłoszeń do konkursu upływa dnia 20 sierpnia 2021 r.  

Dla laureatów konkursu Krajowy Zarząd PZD wyznaczył atrakcyjne nagrody:

 

  • 10 najlepszych ROD otrzyma tytuł „ROD 40-lecia PZD”, dyplom, puchar oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł. Nagrodzone ROD otrzymają również tablice pamiątkowe;
  • kolejnym 20 ROD przyznane będą wyróżnienia, dyplomy, puchary oraz nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł;

Wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.  

Lista nagrodzonych i wyróżnionych ROD opublikowana zostanie na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

 

Krajowy Zarząd PZD

 

 

Załączniki:

 

  1. Uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 182/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „ROD 40-lecia PZD”;
  2. Regulamin konkursu;
  3. Formularz zgłoszeniowy.

 

 

 

Facebook