Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie odpowiedzi Ministerstwa Klimatu dotyczącej programu „Moja Woda”

2020-07-13 10:07

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w dniu 1 lipca 2020 r. ruszył program walki z suszą pn. „Moja Woda”. 16 wojewódzkim funduszom ochrony środowiska zostało przyznanych 100 milionów złotych na udzielanie dotacji do 5 tys. zł, lecz nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów wykonania instalacji zatrzymującej wody opadowe oraz roztopowe.

Przypominamy, że na etapie przygotowywania ww. programu tj. w dniu 5 czerwca 2020 r. Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki wystąpił do Ministra Klimatu o objecie ww. programem również ROD i działkowców. W swoim piśmie wskazał m.in., że program „Moja Woda” jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla działkowców, którzy pielęgnując roślinność na działkach w ROD, jak również uprawiając warzywa i owoce chcą racjonalnie gospodarować wodą i wykorzystywać dostępne na rynku instalacje umożliwiające zatrzymanie deszczówki, czy też wód pochodzących z roztopów. Jednocześnie wskazał, że dla PZD zrzeszającego ponad 4,6 tys. ogrodów działkowych i ponad milion członków, od kilkudziesięciu lat priorytetowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy klimatu, w tym kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka. PZD przygotował dla ROD i działkowców szereg programów, mających na celu świadome i rozsądne gospodarowanie środowiskiem naturalnym. Między innymi w 2020 r. przyjął Program Klimatyczny, który porusza takie zagadnienia jak: ochrona zasobów wodnych i przeciwdziałanie suszom, gospodarka odpadami, czyste powietrze, bioróżnorodność i uprawy ekologiczne, odnawialne źródła energii, inicjatywy ekologiczne, suwerenność żywnościowa, działania edukacyjne. Związek prowadzi również szeroką działalność informacyjną oraz edukacyjną na łamach mediów związkowych oraz w wydawnictwach. Wiedza przekazywana jest także poprzez szkolenia i instruktaże prowadzone przez instruktorów ds. ogrodnictwa oraz Społecznej Służby Instruktorskiej. PZD walczy o objęcie działkowców programem „Moja Woda” mając na względzie, że społeczność działkowa - w porównaniu z właścicielami domów jednorodzinnych – nie jest zamożna. Działkowcy to najczęściej seniorzy, ludzie młodzi na dorobku, czy też rodziny z dziećmi. Zdecydowana większość z nich mieszka w blokach, a działka w ROD jest dla nich jedynym miejscem wypoczynku i możliwością uprawy kwiatów, warzyw i owoców. Aby jednak realizować ww. działania, potrzebują oni wody, którą chcą oszczędnie wykorzystywać. Taką możliwość daje im program „Moja woda”, który pozwoli na wsparcie finansowe w wybudowaniu instalacji zatrzymującej wodę opadową oraz roztopową. Jego realizacja w ogrodach działkowych, miałaby zatem korzystny wpływ nie tylko na środowisko, ale i możliwość rozwijania zdrowych i tanich upraw ogrodniczych, co przełożyłoby się na oszczędności w budżetach domowych.

W dniu 10 lipca 2020 r., Prezes PZD otrzymał odpowiedź od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu – Adama Guibourge-Czetwertyńskiego, który podziękował za działania podejmowane przez PZD na rzecz ochrony środowiska. W szczególności docenił propagowanie przez PZD postaw i zachowań proekologicznych za pośrednictwem broszur i materiałów związkowych. Jednakże poinformował, że z uwagi, że program „Moja Woda” jest pierwszym ogólnokrajowym programem skierowanym na wsparcie retencji opadowej i roztopowej i ma charakter pilotażowy, jego beneficjentami pozostali wyłącznie właściciele domów jednorodzinnych. Wskazał jednak, że nie można wykluczyć, że ewentualne dalsze wersje programu „Moja Woda” będą adresowane również do podmiotów zbiorowych, również do działkowców lub ich organizacji.

W związku z powyższym pismem, KZ PZD zamierza monitorować działania Ministerstwa Klimatu związane z ewentualnym rozszerzeniem w przyszłości grupy beneficjentów programu „Moja Woda”. Niezależnie od tego planuje w dalszym ciągu wspierać działania działkowców związane z racjonalnym gospodarowaniem wodą na działkach w ROD oraz współuczestniczyć w ewentualnych innych programach umożliwiających otrzymanie dotacji na sfinansowanie urządzeń i obiektów w ROD służących oszczędnej gospodarce wodą i ochronie środowiska.

Jednocześnie dziękuje wszystkim strukturom Związku i działkowcom za kierowanie w imieniu PZD wystąpień do Ministra Klimatu z wnioskiem o objęcie ogrodów i działkowców programem „Moja Woda”!

 

Poniżej:

1)    Odpowiedź z Ministerstwa Klimatu z dnia 10.07.2020 r.

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 10.07.2020 r.

 

 

 

 

 

Facebook